Početna koncentracija leka u krvi

Oznaka: koncentracija leka u krvi