endokrinolog

Opšta bolnica Dr Aleksa Savić

Pasjačka 2, Prokuplje 18400 Prokuplje tel: 027 324 000 centrala tel: 027 321 087 direktor fax: 027 324 762 email: bolnicaprokuplje@gmail.com web: www.bolnicaprokuplje.com

Klinički centar Niš

Bulevar doktora Zorana Đinđića 48, Mediana 18108 Niš – Mediana tel: 018 506 946 urgentni centar tel: 018 4233 482 ginekologija tel: 018 506 903 urologija tel: 018 506 931 ortopedija tel: 018 4221 674 kardiologija tel: 018 4233 772 neurologija email: kcnis@eunet.rs web: www.kcnis.rs

ZC Kruševac – Opšta bolnica Kruševac

Kosovska 16, Kruševac 37000 Kruševac tel: 037 414 020 dežurni lekar tel: 037 414 034 kardiologija tel: 037 414 092 gastrologija tel: 037 414 033 nefrologija tel: 037 414 096 lekarska soba tel: 037 414 082 načelnik internog odeljenja web: www.zckrusevac.org.rs

Opšta bolnica Ćuprija

Miodraga Novakovića Džudže 78, Ćuprija 35230 Ćuprija tel: 035 8470 775 tel: 035 8473 522 tel: 035 8477 051 tel: 035 8470 772 tel: 035 8471 922 tel: 035 471 028 email: admin@bolnicacuprija.com web: www.bolnicacuprija.com

Zdravstveni centar Valjevo

Sinđelićeva 62, Valjevo 14000 Valjevo tel: 014 295 295 centrala tel: 014 295 370 uprava fax: 014 295 371 email: office@zcvaljevo.com web: www.zcvaljevo.com

Klinički centar Vojvodine

Hajduk Veljkova 1, Novi Sad 21137 Novi Sad tel: 021 4843 484 centrala tel: 021 6611 391 hirurške službe tel: 021 6610 102 internističke službe web: www.kcv.rs

Dom zdravlja Dr Cvjetković

Balzakova 44, Novi Sad 21102 Novi Sad tel: 021 466 636 tel: 021 6622 340 laboratorija fax: 021 372 756 email: domzdravlja.dr.cvjetkovic@gmail.com web: www.domzdravlja-cvjetkovic.com

Dom zdravlja Euromedik

Gandijeva 122 g, Novi Beograd 11073 Novi Beograd tel: 011 2284 001 tel: 011 2284 002 mob: 062 8003 844 email: domzdravljaeuromedik@gmail.com web: www.euromedic.rs