arhiutektura

Napuštene kuće u Srbiji

Napuštene kuće u Srbiji

Od 2012. godine Ministarstvo građevine pokrenulo je zanimljivu akciju promocije srpskog tradicionalnog stila u arhitekturi kuća. Novih kuća. Istovremeno, ni u postojećim, već „tradicionalnim“ nema ko da živi.