Početna Magazin Godine Srbija Napuštene kuće u Srbiji

Napuštene kuće u Srbiji

Napuštene kuće u Srbiji

Od 2012. godine Ministarstvo građevine pokrenulo je zanimljivu akciju promocije srpskog tradicionalnog stila u arhitekturi kuća. Novih kuća. Istovremeno, ni u postojećim, već „tradicionalnim“ nema ko da živi.

Naime, ideja ministarstva jeste da ponudi besplatne projekte savremenih kuća u skladu sa tradicionalnim stilom. 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Šta je zanimljivo u ovoj ideji? Zanimljivo je to što ministarstvo nije naročito konsultovalo stručnu javnost od koje bi možda moglo da čuje i nekoliko zanimljivih stvari.

Svaka kuća podrazumeva i prateću infrastrukturu: asfaltni put, električnu energiju, vodovod, kanalizaciju, ali i školu, ambulantu, javni prevoz, itd.

Da li država Srbija ima mogućnosti da ovo obezbedi svakoj novoj kući ako sve to već nema za toliko postojećih kuća? Da li Srbija treba da podstiče gradnju kuća u kojima zapravo niko neće živeti, iako takvih kuća i vikendica imamo u svakom kraju zemlje?

Da li je narodnoj arhitekturi bliže da se obnove kuće koje već imamo nego da se grade nove? Neko bi možda pitao i: da li nova kuća može da bude lepša i starija od toliko bisera koji propadaju decenijama širom zemlje, od Bačke do Vlasine?

Fotografija Svetlane Stanković