Početna Magazin Godine Generacije 20. i 21. veka Svetska banka: Demografija u Istočnoj Evropi

Svetska banka: Demografija u Istočnoj Evropi

Svetska banka: Demografija u Istočnoj Evropi

Svetska banka (The World Bank), objavila je podatke demografskih kretanja u Istočnoj Evropi u prvoj dekadi 21. veka, to jest, od 2000. do 2010. godine.

U tabeli koja je slikovito prikazuje ova kretanja, Banka se fokusirala na procentualni odnos stanovnika starijih od 65 godina u odnosu na radno sposobno stanovništvo – što je ujedno i jedan od glavnih parametara za praćenje održivosti finansiranja penzionog sistema u nekoj državi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istočna Evropa pokazuje rezultate slične onima u razvijenijem delu Evrope i kreću se u rasponu od 16 odsto u Slovačkoj, do preko 25 odsto u Poljskoj, koja je imala snažnu migraciju stanovništva nakon pristupanja u EU, naročito ka Velikoj Britaniji.

Zanimljivo je da je odnos u većini prikazanih zemalja (Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovačka), bio relativno stabilan ili kontinuiran tokom cele dekate, osim u Ruskoj Federacijiji i Ukrajini gde je beležio snažan rast sredinom dekade, pa povratak ka početnim vrednostima iz 2000. godine.

Postavlja se pitanje i kako bi izgledao ovaj odnos među stanovništvom, na Zapadu i na Istoku Evrope, da zemlje Evropske unije nisu otvorile granice za radnu snagu svojih novijih članica? Analitičare, naravno, najviše zanima dugoročna demografska projekcija u samoj Rusiji.