Svet 2100. godine – 11 milijardi ljudi (UN), a Srbija…

Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), danas na planeti živi oko 7,3 milijarde ljudi, a procenjuje se da je pred nama tek najveći rast populacije u istoriji…

  • Šema iznad: prikaz rasta populacije od 1950. godine (2,5 milijardi), preko 2000. (6 milijardi) i 2015. godine (7,3 milijarde), pa sve do 2050. (bezmalo 10 milijardi) i 2100. godine (11,2 milijade), izvor NPR
  • na kraju teksta pogledajte i mapu najnaseljenijih zemalja do 2050. godine

Novi izveštaj UN predviđa da će do 2030. godine na planeti biti 8,5 milijardi ljudi, a do kraja veka čak 11,2 milijarde. To je za oko šest odsto više nego što su bile ranije procene (2015 Revision of World Population Prospects).

Samo u Africi se predviđa rast od tri milijarde ljudi u ovom periodu. Od azijskih zemalja, Indija će biti lider u porastu populacije, pa će preteći Kinu po broju ljudi, i to već oko 2022. godine.

U Africi prosečna žena ima 4,7 dece, skoro duplo više nego što je svetski prosek od oko 2,5 dece. U SAD žene imaju 1,9 dece, a u Evropi (sa 1,6 dece) i Japanu (1,4 dece) pašće broj stanovnika do kraja veka.

Ovakav trend u velikoj meri uticaće na najsiromašnije zemlje sveta koje će se boriti sa brojnim problemima radnih mesta, potrebom za hranom, itd.

7278_afrika_demografija_stanovnistvo_statistikaslika:
Serijal tekstova
Afrika: Demografska slika kontinenta

U Africi je zabeležen i najveći broj dece po ženi. U državi Niger prosek je čak 7,6 dece! Po toj stopi očekuje se da će, od današnjih 18 miliona, za 35 godina biti čak 68 miliona stanovnika.

Demografi rešenje vide u boljoj edukaciji u vezi sa kontrolom rađanja. Ruanda i Etiopija su dosta učinile na tom polju poslednjih nekoliko decenija. Ruanda je od 1980-ih do danas smanjila broj rađanja sa 8-9 na polovinu od toga, a Etiopija je za poslednjih 10 godina, kroz program ruralnih klinika, povećala broj korisnika kontraceptivnih sredstava sa 7 na čak 30 odsto.

demografija-statistika-svet-2050

Srbija 2100: 2,9 miliona stanovnika – prosečna starost 50 godina

Prema istom izveštaju, do 2050. godine Srbija će izgubiti više od 17 odsto populacije, a do kraja veka, prema najpesimističnijim prognozama, u Srbiji će možda živeti tek 2,9 miliona ljudi.

– S manjim brojem stanovništva slabiće i privreda, kao i broj radno produktivnih. Kad se prepolovi broj stanovnika, smanjuje se i njegov uticaj na međunarodnoj i ekonomskoj sceni – kaže ekonomista Ljubomir Madžar, za Blic.

Naravno, uz pad broja stanovnika, ruku pod ruku ide i potreba za uvozom radne snage.

– Toga će biti sve više sa smanjenjem broja stanovnika, posebno onih mladih, radno sposobnih, ali da li će to biti planska naseljavanja, spontana ili mešovita, to se sada ne može reći – navodi demograf Vladimir Nikitović.

Ono što posebno zabrinjava su migracije stanovništva i pitanje kako se odbraniti od promene kulture.

– To je moguće samo u jakim zemljama, poput Nemačke, s jakom privredom i nacionalnom svešću – tvrdi sociolog Slobodan Vuković, koji navodi da stanovništvo stari, da se produžava radni vek, a da je mladih radno sposobnih sve manje, zbog čega se postavlja pitanje ko će raditi da bi opstao penzioni fond.