Ekonomija Magazin Godine Srbija

Svaki deseti stanovnik Srbije jedva preživljava

Najugroženiji stanovnici Srbije su nezaposleni, porodice s decom, ljudi sa završenom osnovnom školom ili bez škole i stari bez ikakvih primanja…

Procenjuje se da u Srbiji skoro svaki deseti građanin jedva preživljava, a prema poslednjim podacima Zavoda za statistiku, gotovo četvrtina stanovništva je u riziku od siromaštva. Najugroženiji su nezaposleni, porodice s decom, ljudi sa završenom osnovnom školom ili bez škole i stari bez ikakvih primanja.

Zakon o socijalnoj zaštiti omogućio je novčanu socijalnu pomoć za veći broj ljudi, pa se broj korisnika za poslednje dve godine udvostručio.  Od državne pomoći živi 279.000 ljudi, a dečji dodatak dobija 386.000 dece. Nadležni kažu da bi trebalo pravednije raspodeliti sredstva iz budžeta za tu namenu.

– Radimo analizu novčanih davanja kako bismo mogli da rasporedimo to pravičnije i da pomognemo porodice koje su u riziku jer mnogo veći broj građana se nalazi u riziku da zapadne u siromaštvo od onih koji su pokriveni socijalnim davanjima – kaže za RTS Brankica Janković iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

– Sav napor na duži rok trebalo bi da bude usmeren da se ljudi aktiviraju ili pokreću neke svoje stvari ili da se zapošljavaju. Da podstaknemo ljude koji se već bave biznisima da ih zapošljavaju. To je jedino rešenje – kaže Žarko Šunderić iz Vladinog tima za smanjenje siromaštva.

Siromašni se odriču kvalitetne hrane, garderobe i boljih uslova stanovanja. Socijalna davanja pomažu im tek da prežive. Siromaštvo ne pogađa više samo ruralne sredine, već se širi i na veće gradove. Po besplatan obrok u narodnoj kuhinji dolazi 36.000 ljudi – 300 više nego prošle godine, a svaki treći korisnik je – dete.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija