Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Starosna granica za kredite banaka sada i preko 75 godina

Starosna granica za kredite banaka sada i preko 75 godina

Kada se kredit odobrava sa otplatom za korisnike starije od 75 godina, kao sredstvo obezbeđenja banka zahteva upis hipoteke na nepokretnost do kraja otplate kredita…

S obzirom na povećane rizike koji opterećuju kredit banaka koji na sebe uzimaju korisnici penzioneri, ali i s obzirom na očekivani životni vek, niža primanja, itd, banke ograničavaju rok otplate kredita za penzionere do navršenih 75 godina starosti korisnika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Međutim, zbog krize koja pogađa i njih, neke finansijske institucije dozvoljavaju penzionerima da koriste kredite i nakon 75. rođendana. Jednostavno, rizici su jedno, ali nedostatak drugih disciplinovanih klijenata sa redovnim primanjima je drugo. Zato u poslednje vreme i vidimo sve više kampanja banaka koje su upravo usmerene prema penzionerima.

– U tim slučajevima, kada se kredit odobrava sa otplatom za korisnike starije od 75 godina, kao sredstvo obezbeđenja banka zahteva upis hipoteke na nepokretnost do kraja otplate kredita, što predstavlja veću obavezu za korisnika i rizik ako neuredno izmiruje obaveze preuzete zaključivanjem ugovora o kreditu – objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

– Krediti koji, između ostalog, imaju hipoteku na nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja za banku predstavljaju manji rizik, jer svoja potraživanja može da namiri prodajom te nekretnine, u slučaju da korisnik ili njegovi naslednici nemaju novca da otplaćuju dospele rate kredita – dodaju u NBS.

Efektivna kamatna stopa na dinarske kredite namenjene penzionerima razlikuje se od banke do banke i kreće se u rasponu od 20 od 30 odsto godišnje. Rok otplate kredita razlikuje se u zavisnosti od iznosa, starosne dobi korisnika i drugih ugovorenih uslova između korisnika i banke i može biti od tri do 96 meseci, pišu Večernje novosti.