Početna Magazin Godine Društvo Stari i siromašni – najugroženiji, a bez pomoći

Stari i siromašni – najugroženiji, a bez pomoći

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 30.000 starih i siromašnih. Ali je upravo u ovoj grupi tokom 2011. i 2012. godine smanjen broj primalaca socijalne pomoći

KCMedia produkcija snimila je emisiju o ugroženim grupama u Srbiji u kojoj se govori i o starima. Srbija spada u „veoma stare“ države. Međutim, država ne prepoznaje stare kao posebnu socijalnu grupu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ne vodi se računa o njihovim posebnim potrebama i o tome da je njima teže da se izbore sa nemaštinom od onih koji su siromašni, ali radno sposobni. Nedavno je vršeno ispitivanje o kvalitetu života starih. Od 90 zemalja, Srbija se našla na 64. mestu.

Na sreću, postoji sve više organizacija i inicijativa koje se bave problemima starih. Fond B92 je pokrenuo kampanju Stari nisu stvari sa namerom da se skupe sredstva da se obezbede gerontodomaćice i pomagala za najstarije građane. Milica Žebeljanin, koordinatorka ovog programa, kaže da pomoć ne mora biti u novcu. Dovoljno je nekad da se ode u nabavku za svog komšiju.

Nadežda Satarić, iz udruženja Amity, kaže da država ima strategije, ali ne i mehanizme pomoći.
Niko ne bi trebalo da bude pretplaćen na socijalnu pomoć ukoliko je radno sposoban. Sa druge strane, Nadežda ističe da se prepoznaju dobri predlozi međutim, kada dođe do glasanja prevagnu neki drugi, stranački interesi.

Kako se približava zima, sve je veći broj starih i siromašnih, naročito onih u ruralnim i nepristupačnim sredinama, koji su životno ugroženi. Gospođa Satarić kaže da ono što je urgentno i što treba odmah da urade lokalne samouprave jeste da organizuju ekipe da odu u seoske sredine, da obiđu staračka domaćinstva i da vide ko je to kome treba obezbediti ogrev za zimu, jer možda ljudi i imaju svoju šumu, ali ne mogu da naseku, da doteraju ta drva. Takođe ističe da im treba obezbediti namirnice za mesec-dva zime.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 30.000 starih i siromašnih. Ali je upravo u ovoj grupi tokom 2011. i 2012. godine smanjen broj primalaca socijalne pomoći.