Draganova nagrada Draganova nagrada 2017.

Stanka (Pirot): Moj doživljaj od detinjstva do starosti

Pesma sa III konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ u kategoriji „Najbolja putopisna pesma“.

Fotografija: M. S, Stara vodenica mlin u selu Beloinje


Oj Stara planino, sestro usamljena
urasla si travom do kolena,
utihnula sela, utihnula planina,
ostala je žalosna tišina.
Ne čuju se ptice da pevaju,
golubi ne guču, samo zmije po travi se vuču.

Na planini stada ne bele se više,
sa livade cvet ne miriše.
I pčele što su nekad bile
i one se negde udaljile.

Ne čuju se psi da laju
niti ovčari da se dozivaju,
samo se čuju kako
vuci zavijaju.
A divlje svinje toliko se namnožile
pa su celu planinu nastanile…

Visočica ide, iz daljine izvire,
sa Tri kladenca sa Stare planine,
ispod vrha Tri čuke, pa putuje
sa velike muke…
Prolazi kroz trnje i drveće,
u nju ljudi nabacaše smeće.
I pastrmka u njoj nema više,
ljudi vodu zagadiše…

Nekad smo sa reke vodu pili,
a sad smo vodu zamutili.
Utihnula sela, nema više sedenće i prela,
ne čuju se pesme devojaka niti frule
mladih momaka..,

Po sela se crkve srušavaju
nema ljudi da ih održavaju..
Nekada smo u crkvu išli
i stari i mladi i sveštenici su bili
pa smo se stalno Bogu molili…

A i škole kao da plaču,
bez vrata i prozora prazne stoje,
u njima nema učitelja i đaka
da uče i slova da broje.
I laste slabo doleću,
kao da i one neku tugu osećaju…

Nestale su potočare,
ljudi hlebom se snadbevaju iz
gradske pekare.
Nema više seoske igranke,
niti one vesele seljanke…

Ja se sećam kako se je živelo,
sve je veselo i lepo bilo..
Nekada smo motikom i kosom
ručno radili pa smo hrane imali
i drugima smo davali.
A sad mašine rade i traktori oru,
sve nestaje hrana,
pa i stoke nema u oboru…

Dođoše moderna vremena,
zaboravismo stara znamenja.
Svi odoše negde u svet beli,
sudbina nas od dece odeli.
Ostadosmo na neku daljinu,
stari i bolesni na Staru planinu.

Nostalgija nas mori,
OĆE DUŠA U
OSMOJ DECENIJI DA PROGOVORI…

Stanka Mančić, Pirot


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija