Uncategorized

Šta ne piše u novoj zdravstvenoj knjižici, a može da nam spase život

Koverta RFZO u kojoj stiže nova zdravstvena knjižica - nađite više na Penzinu

Osim da ubrzaju administrativni deo posete lekaru, zdravstvene kartice u ovom trenutku nemaju ni jednu drugu namenu. Opšti podaci pacijenata, kao što je krvna grupa, alergije, vakcine koje su primljene, bolesti od kojih se boluje, sada nisu dostupni lekarima na jednom mestu, iako je to praksa u većini evropskih zemalja, piše Sonja Todorović za Blic.

U Srbiji se čak u istorijama bolesti ne vodi evidencija o dozama zračenja kojima su pacijenti bili izloženi tokom dijagnostikovanja i lečenja na nekom od medicinskih aparata. Ne postoje ni posebna dokumenta na kojima to piše.

Primera radi, u Engleskoj građani jednom godišnje plaćaju 20 funti kako bi im se osvežili podaci sa elektronskog kartona na zdravstvenu karticu. U njima, pored osnovnih podataka (RH faktor, krvna grupa, alergije, deformiteti, invaliditeti, informacije o odabranim lekarima), postoje i informacije o kompletnom kretanju pacijenta kroz zdravstveni sistem – da li su bili hospitalizovani, operisani, koje lekove su koristili…

Naša zdravstvena kratica, pak sadrži samo vidljive podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja i lični broj osiguranika (LBO) i broj zdravstvene kartice, što su informacije koje su dovoljne za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u domovima zdravlja i bolnicama.

Dr Nevenka Dimitrijević, izabrani lekar u domu zdravlja „Voždovac” kaže da uvođenjem novih zdravstvenih kartica nismo napredovali.

– Kartice sadrže samo podatke da li je firma za svog zaposlenog platila doprinose za zdravstvo i da li je osiguran. Za lekare bi bio koristan podatak, koji brzo možemo da očitamo, da li pacijent ima neku alergiju, da li boluje od neke hronične bolesti, ima neko stanje zbog čega je osoba osobođena od plaćanja participacije ili koliko je puta bio na snimanju na nekom od aparata koji emituje jonizirajuće zračenje. Sa druge strane, te podatke bi trebalo da imamo da bismo mogli pacijentu da pomognemo u hitnim situacijama – objašnjava dr Dimitrijević.

Međutim, prema najavama Ministarstva zdravlja, kada budemo uveli elektronski karton sredinom ove godine, svi ovi podaci biće dostupni lekarima na jednom mestu.

– Sadašnja elektronska kartica ima potencijal i od nje se može napraviti replika elektronskog kartona, samo je stvar Republičkog fonda šta želi sa njom da uradi. Ipak, uvođenjem elektronskog kartona, svaki lekar koji leči pacijenta imaće uvid u njegove podatke, doduše u onoj meri koliko mu bude bilo dozvoljeno. Predviđeno je da samo izabrani lekar ima uvid u sve, dok ostali lekari će moći da vide samo one podatke koji su mu potrebni za lečenje – objašnjava Miroslav Pevac, savetnik ministra zdravlja zadužen za informatizaciju.

U elektronskom kartonu naći će se, osim ličnih podataka i krvna grupa, spisak svih propisanih i podignutih lekova, podaci o bolestima od većeg javno zdravstvenog značaja, podaci o alergijama, liste svih pregleda kod lekara specijaliste, liste prijema u bolnicu, liste snimanja na aparatima sa izveštajima, liste zakazanih i izvršenih operacija. Elektronski karton neće imati podatke da li je neko donor organa.

– Tehnički je elektronski karton gotov, samo još čekamo donošenje podzakonskih akata da bi počeo da se primenjuje. Ono što je bitno u njih će se unositi podaci koji sada postoje u elektronskom obliku, znači za period od pre tri do četiri godine – kaže Pevac.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • Fond je uzeo po 460 dinara svakom zdravstvenom osiguraniku za novu elektr54onsku zdravstvenu knjižicu, i uneo u njoj podatak, samo koji se tiče Fonda. A to je dali je poslodavac uplatio doprinose za osiguranje. Fond samo to i zanima, a ne zdravstveno stanje bolesnika, što bio trebalo da vude prvenstveno važno. Unošenje podataka iz sadašnjih paprinih zdravstvenih kartona osiguranika u bazu podataka, nemože se završiti sigurno bez dve godine, još ako budu bili angažovani neki spoljni saradnici za unos podataka, kao što je bilo kod Fonda za penziono osiguranje, gde se pola staža “izgubio”.Teško nama. Na novoj knjižici osnovni podatak je trebalo biti dali ste alergični na neke lekove, recimo penicilin i njegove preparate i izvršene operacije na pacijentu sa zračenjima. Toga nema. Nego, lako će Fond izmisliti, nove obrasce, a da ove nisu ni počeli primenu. I naravno nove takse. Posledica toge je zato što u Fondovima skoro i da nema zaposlenih lekara, sve su to neki pisarčici koji nemaju veze sa zdravljem ljudi.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija