Početna Magazin Godine Društvo Srbija: Žene obrazovanije ali gore žive od muškaraca

Srbija: Žene obrazovanije ali gore žive od muškaraca

Srbija: Žene obrazovanije ali gore žive od muškaraca

Žene u Srbiji su školovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih, dok projekcije za budućnost ukazuju da će u Srbiji biti sve više žena i sve više starijih osoba, pokazali su podaci Zavoda za statistiku, predstavljeni u knjizi „Žene i muškarci Srbije“.

Što se tiče zdravlja, muškarci su zdraviji, a broj žena kod svih vrsta bolesti preovlađuje, sa izuzekom infarkta srca, dok isti broj pripadnika oba pola boluje od moždanog udara i ciroze jetre. Žene koje su bile zaposlene žive u proseku dve godine kraće od muškaraca.

Više žena nego muškaraca u Srbiji je završilo osnovnu, srednju ili visoku školu, ali više od polovine njih su izdržavana lica.

Jedan od autora Dragana Đoković-Papić navela je da je publikacija obuhvatila period od 1921. do 2011. godine, a da podaci pokazuju da je od 1991. godine broj rođenih muškaraca u odnosu na broj umrlih počeo da opada, a nešto kasnije i žena. Prosečna starost muškaraca i žena 1921. godine za jednu godinu je išla više u korist žena, da bi 2011. dostigla tri godine.

Žene su najzastupljenije u kategoriji izdržavanih lica 57,6 odsto, a potom slede one kojima je glavni izvor prihoda penzija 57 odsto, dok je među korisnicima socijalne pomoći 55 odsto žena.

Žene čine 50 odsto svih korisnika starosnih penzija, a dve trećine korisnika invalidskih penzija čine muškarci. U oba slučaja, žene u proseku imaju manju penziju, i to starosnu nižu za 20 odsto i za 16 odsto invalidsku.

Od ukupnog broja dece korisnika Centara za socijalni rad, najviše je dece od šest do 14 godina, i to 47 odsto devojčica i 46 odsto dečaka. Među punoletnim osobama koje su 2013. godine osuđene za nasilje u porodici 95 odsto čine muškarci, a pet odsto žene, a kada je reč o maloletničkom kriminalu 95 odsto su osuđeni dečaci, mada se i broj djevočica stalno povećava, javlja Srna a prenose Vesti online.