Društvo Magazin Godine Srbija

Srbija 2015: Šta donosi set novih medijskih zakona

U tekstu “Privatizacija srpskih medija”, Dragan Janjić piše da “izmene zakona, same po sebi, neće doneti ni brzo ni efikasno popravljanje situacije na srpskoj medijskoj sceni”…

Zakon o javnom informisanju i Zakon o javnim servisima predviđaju da se država povuče iz vlasništva u medijima od 1. jula 2015. godine, od kada treba da prestane i direktno budžetsko finansiranje medija.

U tekstu “Privatizacija srpskih medija“, Dragan Janjić piše da “izmene zakona, same po sebi, neće doneti ni brzo ni efikasno popravljanje situacije na srpskoj medijskoj sceni ni direktno smanjivanje uticaja vladajućih krugova na uređivačku politiku”:

– Privatni tabloidi su već prilično dugo jedan od glavnih oslonaca vlasti u medijima, a uticaj na njih se vrši posredno, uglavnom preko tržišta oglasa. Uticaj tržišta oglasa ostaje solidan alat i za uticaj na uređivačke politike svih drugih privatnih medija.

– Javni servisi se neće finansirati iz pretplate koju plaćaju građani, nego će država uzimati posebne takse i finansirati rad tih servisa.

– Država će morati da  se povuče iz vlasništva nad dnevnim listovima Politika i Večernje novosti, ali će svakako imati prostora da utiče na to ko će da kupi njene akcije u tim medijima. Treba, naime, imati u vidu da je država minulih godina, pri prodaji 50 odsto vlasništva Politike i oko 70 odsto vlasništva Novosti, takođe uticala na izbor kupaca.

– Umesto budžetskih uplata za medije čiji su vlasnici, opštine će morati da pređu na projektno finansiranje javnog interesa. Osnovni postulati javnog interesa definisani su u zakonu, a opštine treba da raspišu konkurse za javni interes i formiraju nezavisne komisije koje će odlučivati o kvalitetu prispelih projekata. Na konkurse, naravno, mogu da se jave svi lokalni mediji.

– Prostor za manipulaciju i ovde postoji, pa treba očekivati da će opštine i gradovi pokušati da „nameste“ konkurse tako da novac dobiju oni mediji koji su im naklonjeni. To će im u početku biti olakšano činjenicom da država još nije propisala i razradila mehanizme koji će omogućiti prelazak na projektno finansiranje, ali ostaje činjenica da će u novim uslovima privatni mediji, naročito na lokalnom nivou, biti u ravnopravnijem položaju.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija