Početna Magazin Godine Sporazumi o strateškoj saradnji između Udruženja sindikata penzionera i političkih stranaka

Sporazumi o strateškoj saradnji između Udruženja sindikata penzionera i političkih stranaka

Sporazumi o strateškoj saradnji između Udruženja sindikata penzionera i političkih stranaka

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) je nadstranačka, sindikalna organizacija koja se bori za prava penzionera i starijih lica. Zato je USPS ponudio sporazum o strateškoj saradnji svim političkim strankama kojim se one obavezuju da će, između ostalog, pokrenuti inicijativu za poništenje Zakona o privremenom načinu isplate penzija, ukoliko uđu u Skupštinu.
Tekst Sporazuma prenosimo u celini i navodimo sve stranke koje su ovaj sporazum potpisale. 

Udruženje sindikata penzionera Srbije (u daljem tekstu Sindikat penzionera) i stranka dogovorile su se o sledećem:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

I. Sindikat penzionera:

 1. Polazeći od raspoloženja, potreba i zahteva kako članstva Sindikata penzionera Srbije, tako i najšire penzionerske populacije, a pre svega imajući u vidu ekonomsko-socijalni položaj penzionera i starijih lica, Sindikat penzionera Srbije, će dati javnu podršku strankama, partijama, pokretima i udruženjima građana koje nisu učestvovale u urušavanju sistema penzijskog osiguranja, a koje će učestvovati na predstojećim republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima raspisanim u 2016. godini.
 2. Sindikat penzionera Srbije će sve penzionere i članove njihovih porodica, ali i sve kategorije građana pozvati:
  a) da u što većem broju obavezno izađu na izbore;
  b) da ne glasaju za stranke, partije i koalicije koje su učestvovale u pljačkanju penzionera i
  v) da po svojoj svesti i savesti glasaju za one koji su obećali da će podržati zahteve Sindikata penzionera Srbije, a pre svega za potpisnike Sporazuma.
 3. Sindikat penzionera Srbije će višekratno i stalno u toku predizborne kampanje putem poziva za izlazak na izbore, saopštenja, intervjua, tribina i organizovanih protesta pružati potpisnicima ovog Sporazuma aktivnu, široku i intezivnu podršku pre svega među ugroženim penzionerima i članovima njihovih porodica, ali i među ostalim zaposlenim i nezaposlenim građanima Srbije.

II. Stranka se obavezuje:

 1. Da će najkasnije mesec dana posle konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije, pokrenuti inicijativu za poništenje Zakona o privremenom načinu isplate penzija kojim je devastiran postojeći sistem penzijskog osiguranja. Poništavanje ovog Zakona istovremeno podrazumeva da se što pre u celini isplate konfiskovani iznosi penzija za period od početka primene do poništenja Zakona o privremenom načinu isplate penzija, bilo jednokratno u celosti ili u ratama, a najkasnije do juna 2017. godine.
 2. Da će nakon izbora pokrenuti inicijativu u Skupštini Srbije za poništenje Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sa dodatnim članom 80b kojim su blokirane odredbe o usklađivanju penzija dva puta godišnje, čime je narušena ne samo ekonomska sigurnost svih penzionera, nego i Evropska socijalna povelja.
 3. Da će u Narodnoj Skupštini Republike Srbije predložiti donošenje novog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, kao i Zakona o PIO fondu, u punoj saradnji i konsultacijama sa Sindikatom penzionera Srbije.
 4. Da će insistirati da se Zakonom ili uredbom utvrdi pravo na potpuno besplatnu zdravstvenu zaštitu (bez participacija), kao i besplatni lekovi za sve penzionere čija penzija ne prelazi 25.000 dinara, (odnosno iznos adekvatan sumi od 200 evra).
 5. Rad upravnih i nadzornih odbora PIO fonda i Zdravstvenog fonda neće biti moguć bez učešća predstavnika Sindikata penzionera Srbije u tim odborima.
 6. Budući poslanici iz redova potpisnika ovog Sporazuma obavezuju se da neće prihvatati razmatranje, niti će glasati za bilo kakav predlog kojim se pogoršava ekonomski i socijalni položaj penzionera i starijih lica i tzv. ranjivih grupa, a da će istovremeno inicirati donošenje pravičnih zakona kojim će se regulisati i druga prava penzionera bilo da su potrošači ili ugroženi podstanari, izgradnja jeftinih stanova, gerontoloških centara i domova za stara lica.

U ime Udruženja sindikata penzionera Srbije, sporazume je potpisao g. Milorad Vujasinović.

Političke stranke koje su potpisale Sporazum zaključno sa 21. aprilom 2016:

 1. Pokret za preokret (Sporazum potpisao predsednik prof. dr Janko Veselinović)
 2. Komunistička partija (Sporazum potpisao predsednik Joška Broz)
 3. Socijaldemokratska stranka (Sporazum potpisao predsednik Boris Tadić)
 4. Demokratska stranka Srbije (Sporazum potpisala predsednica Sanda Rašković Ivić)
 5. Srpski pokret Dveri (Sporazum potpisao predsednik Boško Obradović)
 6. Nova stranka (Sporazum potpisao predsednik Zoran Živković)
 7. Pokret za toleranciju (Sporazum potpisao predsednik Jasminko Hadžisalihović)
 8. Demokratska stranka (Sporazum potpisao predsednik dr Bojan Pajtić)
 9. Levica Srbije (Sporazum potpisao predsednik Borko Stefanović)