Početna Magazin Godine Ekonomija Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Kada srpski i ruski parlament budu uskoro verifikovali Sporazum o socijalnoj sigurnosti, nedavno potpisan u Moskvi, naši ljudi koji su radili u Ruskoj Federaciji, ili Rusi koji su deo radnog veka proveli kod nas, moći će da računaju da će im taj staž biti priznat.

Važnost potpisanog dokumenta ogleda se i u činjenici da naš Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranju (PIO fond) trenutno šalje u Rusiju svega tri penzije, jednu starosnu i dve porodične u godišnjem iznosu od oko 895.000 dinara.

Sporazum je potpisan posle sedmogodišnjih pregovora. Ovaj dokument će našim građanima koji su radili u Rusiji omogućiti korišćenje i ostvarivanje njihovih prava iz oblasti socijalnog osiguranja.

Kako kaže Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje, Sporazum reguliše prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, i očekuje se njegova puna primena već tokom naredne godine.

„On obuhvata i pravo na naknadu pogrebnih troškova, davanja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti“, dodaje sagovornik Novosti.

„Posebno je značajno da sporazum omogućava osobama koje nemaju dovoljno staža osiguranja navršenog primenom nacionalnih propisa, da ostvare pravo na penziju sabiranjem perioda osiguranja navršenih i u Srbiji i u Rusiji.“

Panović objašnjava da se će se po stupanju Sporazuma na snagu, osim priznavanja prava na penziju i sabiranja perioda osiguranja, omogućiti i neposredna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Srbiji ili u Rusiji, a postoji mogućnost transfera penzija i kada korisnik prava živi na teritoriji treće države.

Do stupanja Sporazuma na snagu, nadležni organi i organi za vezu dveju država utvrdiće i sve neophodne procedure i obrasce za njegovu efikasnu primenu.

„Dosta naših ljudi je radilo u Rusiji, međutim, tačnih podataka o njihovom broju nema, ali se procenjuje da će sigurno biti nekoliko hiljada onih koji će doći u situaciju da steknu pravo na penziju. Za to će im biti neophodno minimum godinu dana staža ostvarenog u Srbiji, ili obrnuto.“

Sporazum će važiti retroaktivno i veoma je bitno da će se računati staž koji je ostvaren i pre, na primer 20 godina, a ne samo od stupanja na snagu ovog dokumenta. Penzija će se dobijati u Srbiji. Sve ovo, naravno, odnosi se samo na radnike koji su uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Novosti

Mogu vas zanimati i tekstovi: