Početna Magazin Godine Ekonomija Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Ruskom Federacijom

Kada srpski i ruski parlament budu uskoro verifikovali Sporazum o socijalnoj sigurnosti, nedavno potpisan u Moskvi, naši ljudi koji su radili u Ruskoj Federaciji, ili Rusi koji su deo radnog veka proveli kod nas, moći će da računaju da će im taj staž biti priznat.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Važnost potpisanog dokumenta ogleda se i u činjenici da naš Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranju (PIO fond) trenutno šalje u Rusiju svega tri penzije, jednu starosnu i dve porodične u godišnjem iznosu od oko 895.000 dinara.

Sporazum je potpisan posle sedmogodišnjih pregovora. Ovaj dokument će našim građanima koji su radili u Rusiji omogućiti korišćenje i ostvarivanje njihovih prava iz oblasti socijalnog osiguranja.

Kako kaže Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje, Sporazum reguliše prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, i očekuje se njegova puna primena već tokom naredne godine.

„On obuhvata i pravo na naknadu pogrebnih troškova, davanja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti“, dodaje sagovornik Novosti.

„Posebno je značajno da sporazum omogućava osobama koje nemaju dovoljno staža osiguranja navršenog primenom nacionalnih propisa, da ostvare pravo na penziju sabiranjem perioda osiguranja navršenih i u Srbiji i u Rusiji.“

Panović objašnjava da se će se po stupanju Sporazuma na snagu, osim priznavanja prava na penziju i sabiranja perioda osiguranja, omogućiti i neposredna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Srbiji ili u Rusiji, a postoji mogućnost transfera penzija i kada korisnik prava živi na teritoriji treće države.

Do stupanja Sporazuma na snagu, nadležni organi i organi za vezu dveju država utvrdiće i sve neophodne procedure i obrasce za njegovu efikasnu primenu.

„Dosta naših ljudi je radilo u Rusiji, međutim, tačnih podataka o njihovom broju nema, ali se procenjuje da će sigurno biti nekoliko hiljada onih koji će doći u situaciju da steknu pravo na penziju. Za to će im biti neophodno minimum godinu dana staža ostvarenog u Srbiji, ili obrnuto.“

Sporazum će važiti retroaktivno i veoma je bitno da će se računati staž koji je ostvaren i pre, na primer 20 godina, a ne samo od stupanja na snagu ovog dokumenta. Penzija će se dobijati u Srbiji. Sve ovo, naravno, odnosi se samo na radnike koji su uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Novosti

Mogu vas zanimati i tekstovi: