Početna Magazin Godine Sa VI andragoškog dana

Sa VI andragoškog dana

Na VI andragoškom danu rečeno je da je, u prethodnom periodu, Društvo andragoga Srbije uspelo da bliže poveže andragoge i da formira bazu kontakata.

Sajt Društva služi kao sredstvo za razmenu informacija, ali najviše poseta i interakcija ostvari se na Fejzbuk strani DAS-a. Najavljeno je da će se virtuelna biblioteka na ovom sajtu dopunjavati, a da će za par nedelja početi sa radom i portal Društva za obrazovanje odraslih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na skupu je razgovarano o Zakonu o obrazovanju odraslih koji je nedavno usvojen i koji od početka 2014. godine stupa na snagu. Strateški okvir je odavno donet, ali sve što nije u zakonu, teško se primenjuje u praksi. Sada je potrebno doneti i izvestan broj podzakonskih akata kojima će biti omogućena implementacija Zakona.

Bilo je reči i o postupcima za priznavanje prethodnog učenja – mogućnost da znanja i veštine koje su stečene npr. kroz rad budu javnopriznati putem određenih kvalifikacija.

Predstavljeno je pet projekata: 

  • Obrazovanjem ka zapošljavanju i aktivnom starenju
  • Profesionalizacija obrazovanja odraslih
  • Druga šansa
  • Dunavska mreža online predavanja – DALEC 2
  • ESRALE.

Jedini nedostatak ovog skupa, koji smo mi mogli da primetimo, ogleda se u nedostatku vremena. Naime, svaki deo programa mogao je da traje najmanje duplo duže. Svaka od tema to definitivno zaslužuje. Pomenuto je da bi u budućnosti Andragoški dan mogao da preraste u stručno-naučni skup koji bi trajao više dana. Potreba za tim definitivno postoji, još da se otvore mogućnosti.