Početna Magazin Godine Ekonomija Goldman Saks: Nedaće tržišta rada vezane su za starenje

Goldman Saks: Nedaće tržišta rada vezane su za starenje

U Goldman Saksu smatraju da je starenje stanovništva problem koji se odražava na procenat zaposlenih, pa samim tim deluje da je nezaposlenost veća nego što zaista jeste

Stopa nezaposlenosti je tokom prethodnih godina bila zaparložena, ali je i drugačiji način merenja tržišta rada, tzv. odnos zaposlenih i stanovništva, potpuno zaboravljen tokom perioda oporavka.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovo je najjednostavniji način posmatranja tržišta rada. Uzme se broj zaposlenih i podeli se sa ukupnim brojem ljudi i na taj način se dobije odnos.

Ali baš zato što je ovaj koncept tako obuhvatan i tako jednostavan, on uključuje i mnoge druge stvari pored poslovnog ciklusa. Npr, oduvek je veliki procenat ljudi od 55 do 65 godina bio u penziji.

Demografski faktori pokazuju da ljudi u toj starijoj grupi sada čine veći deo stanovništva nego pre pet ili deset godina. Jan Hacijus, glavni ekonomista u Goldman Saksu, ovih dana pokazuje svima grafikon koji prikazuje odnos zaposlenost : stanovništvo prilagođen ovoj vrsti demografskih promena.

Na ovako prilagođen odnos može se gledati na dva načina…

Jedan način je obratiti pažnju na vrh grafikona, kada se može primetiti da veliki deo pada zaposlenosti – oko 75%, jeste vezan za poslovni ciklus, a ne za demografiju.

Drugi je da se gleda ne na vrh već na bazu. Tada se primećuje da to što izgleda da nije bilo oporavka tržišta rada, u osnovi ima veze sa demografskim promenama.