Foto albumi Republika Srbija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – PIO fond

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Republički PIO fond osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje prava iz te oblasti, i…

  • osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po Zakonu obavezno osigurana i koja su se uključila u ovo osiguranje, bez obzira na to da li su u pitanju zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti ili poljoprivrednici; utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa
  • obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
  • kontroliše prijavljivanje na osiguranje, kao i sve podatke od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava
  • organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje
  • isplaćuje penzije, naknade i druge prinadležnosti, itd.

2014. godina: Fond ima 2,5 miliona osiguranika iz svih kategorija (zaposlenih dva miliona, samostalnih delatnosti 312.000 i osiguranih poljoprivrednika 169.000 i oko 37.000 vojnih osiguranika) i 1,7 miliona penzionera.

Od ukupnog broja penzionera, oko 1,38 miliona su bivši zaposleni, 44.000 vojnih penzionera, 69.000 penzioneri samostalnih delatnosti i oko 213.000 penzionisani poljoprivrednici.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija