Početna Magazin Godine Srbija Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

U nadležnosti Ministarstva zdravlja Republike Sribje spadaju sistem zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja, doprinosa za zdravstveno osiguranje, itd.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Ministarstvo zdravlja Republike Sribje obavlja poslove državne uprave koji se odnose, između ostalog, na: 
  • sisteme zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje
  • sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje
  • zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva
  • organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika
  • zdravstvenu inspekciju
  • organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe
  • obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda
  • evidencije u oblasti zdravstva kao i druge poslove određene zakonom.
Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva obrazovani su sledeće osnovne unutrašnje jedinice: Sektor za organizaciju zdravstvene službe, Sektor za zdravstveno osiguranje, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Sektor za inspekcijske poslove, Sektor za budžetsko finansiranje i Sektor za pravne poslove.