Početna Magazin Godine Društvo Ravnopravniji moderniji brak dovodi do češćih razvoda

Ravnopravniji moderniji brak dovodi do češćih razvoda

Ravnopravniji moderniji brak dovodi do češćih razvoda

Naučnici sa dva univerziteta u Norveškoj pokušali su da saznaju kako podela poslova u kući i briga o deci utiče na suživot muškaraca i žena, analizirajući dve studije sa ukupno 20.000 učesnika oba pola od 18 do 79 godina. Ispostavilo se da jasno možemo pročitati da više slobode i nezavisnosti za ljude, znači i lakšu odluku na razvod.

U dvema studijama učesnici su odgovarali na pitanja o podeli radnih zadataka u kući između supružnika, uključujući i staranje o deci, kao i o njihovim stavovima u vezi sa ravnopravnošću polova i drugim varijablama, poput životnog doba i društvenog sloja kom pripadaju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Rezultati su pokazali da 65 odsto parova ravnopravno ili skoro ravnopravno brine o deci, ali ne i o kućnim poslovima.

Žene su mahom odgovarale da rade sve ili skoro sve poslove u kući u 11% parova, a da jednostavno rade više u 60% parova. Oko 25% parova složilo se da dele poslove ravnopravno, i to najčešće kod mladih parova, parova koji nemaju dece, ili parova u kojima je žena zaposlena na puno radno vreme.

Nije pronađena veza između tradicionalne podele poslova po kojima žene obavljaju većinu stvari u kući, i razvoda. Ali, sa druge strane, uočili su da postoji veza razvoda i parova koji praktikuju netradicionalnu podelu poslova koja je približna jednakom angažmanu muškaraca i žena.

Parovi bi se češće razvodili ukoliko muškarci rade jednako ili više od žena, u odnosu na parove u kojima žene rade više, i to na period duži od četiri godine.

– Što više muškarci rade u kući, to je veća stopa razvoda – kaže koautor studije.

Moguće da je razlog u tome što se tradicionalni parovi ređe odlučuju na razvod, na koji gledaju sa podozrenjem, dok modernije uređeni parovi nemaju krute stavove u ovom pogledu i ne prezaju od toga da razvodom reše situacije koje im ne odgovaraju.

Naravno, u modernijim parovima žene su bolje obrazovane, imaju češće zaposlenje, ali i bolje plaćene poslove, što ih čini manje zavisnim od partnera i daleko im je lakše da se odluče na razvod.

Zapravo najzinimljivija jeste činjenica da su razvodi češći što je jednakost u braku veća.

S obzirom da su neki inostrani mediji preneli ovu vest pomalo pompezno, nagoveštavajući da nauka kaže da žene treba da rade sve kućne poslove kako bi brak opstao, javili su se i brojni komentari, od onih besnih, do onih duhoviti.

Jedan od onih koji nam je skrenuo pažnju jeste komentar da je sve to sasvim normalno, jer muškarac ako ne radi – ne izlaže se riziku da nešto uradi pogrešno, jer šta god da uradi, negde mora da pogreši. Izbegavajući da pogreši, muškarac čuva mir u kući, pa samim tim i brak. Ne kažemo da se slažemo, samo primećujemo da ovakve teme uvek ispituju ponekad sakrivene granice unutar društva.