Ekonomija Magazin Godine Srbija

Ratarima plene zemlju zbog neplaćenih doprinosa

Zbog dugovanja za doprinose od nekoliko miliona dinara, Poreska uprava u nekim bačkim opštinama počela je sa aktiviranjem hipoteka i prodajom zemlje poljoprivrednika. 

Brojnim poljoprivrednicima na severu Bačke preti plenidba imovine zbog neplaćenih doprinosa za penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje. Zbog dugovanja za doprinose od nekoliko miliona dinara, nastalih proteklih godina, Poreska uprava u nekim bačkim opštinama je već počela sa aktiviranjem hipoteka i prodajom zemlje poljoprivrednika.

Razlog za tolika nagomilana dugovanja je, po rečima samih ratara, što godišnje moraju da plate oko 100.000 dinara za doprinose bez obzira na to koliku površinu zemlje obrađuju.

Ratari su pokrenuli peticiju da se Zakon o penzijskom, zdravstvenom i socijalnom osiguranju stavi van snage, da se otpišu potraživanja države, da se ratarima omogući da dobrovoljno plaćaju doprinose i da ovu obavezu mogu i da prekinu da uplaćuju. Zahtevaju usvajanje novog zakona po kom bi se naknade plaćale srazmerno veličini gazdinstva.

Zahteve poljoprivrednika podržao je i Atila Juhas, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, koji je najavio formiranje radne grupe koja bi rešila problem dugovanja poljoprivrednih proizvođača.

– Ključne izmene i dopune zakona, koje definišu doprinose poljoprivrednika, odnose se na promene odredaba po kojima bi se osnovica za obavezno osiguranje utvrđivala prema veličini poseda, odnosno visine prihoda poljoprivrednika, a ne kao do sada – objašnjava Juhas:

– Sada poljoprivrednici, koji imaju i pola hektara u svom vlasništvu, kolika je donja granica, imaju godišnje doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje između 90.000 i 100.000 dinara, što je više od bruto prihoda od proizvodnje, koja se može ostvariti na toj površini.

– Bilo da imaju jedan ili sto jutara zemlje, ratari moraju da plate oko 100.000 dinara, što je potpuno nesrazmerno zaradi malih proizvođača, koji su pred bankrotom – objašnjava poljoprivrednik Blaško Temunović, pišu Novosti.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija