PUPS će podržati uvođenje penala za prevremeno penzionisanje sa samo jednim uslovom.

Moma Čolaković, poslanik PUPS-a u Narodnoj skupštini, kaže da bi PUPS prihvatio određivanje penala za odlazak u penziju samo sa jednim ispunjenim uslovom, tj. godinama starosti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na pitanje Politike šta misli o uvođenju bonusa i penala za one koji ispune, odnosno neispune, i starosni kriterijum i radni staž, rekao je da bi se PUPS sa time složio ako bi to dovelo do ušteda a da pritom „ne ugrozi penzionere“, ali i dodaje:

„Ne može biti zamrzavanja penzija u 2013. i 2014. godini koje bi omogućilo približavanje granici od 10 odsto rashoda za penzije do 2020. godine (0,4 odsto BDP-a godišnje). Do kraja 2013. godine uštede u budžetu za penzije mogle bi biti oko 3,9, a u 2014. godini 5,5 milijardi dinara i to samo započetim povećanjem starosne gradnice.“

„To je više nego dovoljan razlog da se za sada ne razmišlja o novom pooštravanju uslova za odlazak u penziju, niti o izjednačavanju uslova za penzionisanje muškaraca i žena na 67 godina, kako predlaže MMF.“

Vlada Srbije očekuje i da će povećanjam doprinosa za PIO sa od 22 (što je evropski minimum) na 24 odsto, uliti u budžet oko 25,3 milijarde dinara.