Magazin Godine Srbija

PUPS bi podržao penale za penzije sa samo jednim uslovom

Moma Čolaković, poslanik PUPS-a u Narodnoj skupštini, kaže da bi PUPS prihvatio određivanje penala za odlazak u penziju samo sa jednim ispunjenim uslovom, tj. godinama starosti.

Na pitanje Politike šta misli o uvođenju bonusa i penala za one koji ispune, odnosno neispune, i starosni kriterijum i radni staž, rekao je da bi se PUPS sa time složio ako bi to dovelo do ušteda a da pritom “ne ugrozi penzionere”, ali i dodaje:

– Ne može biti zamrzavanja penzija u 2013. i 2014. godini koje bi omogućilo približavanje granici od 10 odsto rashoda za penzije do 2020. godine (0,4 odsto BDP-a godišnje). Do kraja 2013. godine uštede u budžetu za penzije mogle bi biti oko 3,9, a u 2014. godini 5,5 milijardi dinara i to samo započetim povećanjem starosne gradnice.

– To je više nego dovoljan razlog da se za sada ne razmišlja o novom pooštravanju uslova za odlazak u penziju, niti o izjednačavanju uslova za penzionisanje muškaraca i žena na 67 godina, kako predlaže MMF.

Vlada Srbije očekuje i da će povećanjam doprinosa za PIO sa od 22 (što je evropski minimum) na 24 odsto, uliti u budžet oko 25,3 milijarde dinara.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija