Psihosocijalna pomoć tokom epidemije koronavirusa

Otvorene su telefonske linije za pružanje psihosocijalne pomoći stanovništvu u uslovima epidemije koronavirusa.

Otvorene su Nacionalne telefonske linije kako bi se pomoglo očuvanje mentalnog zdravlja u uslovima epidemije koronavirusa. Linije su namenjene za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima kojima je ona potrebna. Cilj je da se smanji stopa anskioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije, kao i destigmatizacije u vezi sa sa koronavirusom (COVID-19).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Telefon za psihosocijalnu pomoć građanima je:

  • 0800 309 309

Otvorene su i posebne linije Instituta za mentalno zdravlje:

  • 063 7298 260 (za mlade i roditelje dece do 18 godina)
  • 063 1751 150 ( za osobe starije od 18 godina)

Kako se navodi, na ovim linijama dežuraju stručna lica koja bi trebalo da pruže savete svim zainteresovanim licima (osobama u izolaciji i karantinu, porodicama zaraženih osoba, zdravstvenim radnicima i saradnicima).

Pružanjem podrške kao i adekvatnih informacija o načinima prevazilaženja stresa i anksizonosti ovi stručnjaci bi trebalo da doprinesu očuvanju mentalnog zdravlja građana u uslovima epidemije i vanrednog stanja.

Izvor: Covid19.rs
Fotografija: Ruper B. za Pixabay

Podsećamo: