Profit kapitalista ne sme biti ispred brige o zdravlju i bezbednosti radnika

Povodom Međunarodnog dana bezbednosti i zdravlja na radu koji se obeležava 28. aprila, Savez samostalnih sindikata Srbije podsetio je na značaj radnika i potrebu da se on zaštiti uvek, ne samo u doba pandemije.

Koronavirus je izazvao krizu neviđenih razmera zdravstvenih sistema, nacionalnih privreda i globalne ekonomije. Ta kriza je pogodila i svetsko radno stanovništvo.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu je ujedno i dan sećanja na radnike koji su tragično izgubili život na radnom mestu. Obeležava se i u Srbiji, kojoj je to od 2010. i Nacionalni dan bezbednosti i zdravlja na radu.

Savez samostalnih sindikata Srbije se, kao i svih ovih godina, pridružuje obeležavanju ovog dana, u uslovima u kojima prioritet imaju zaštita života, zdravlja i sigurnosti radnika i svih građana od koronavirusa.

Sindikate na globalnom, evropskom i nacionalnom nivou zabrinjava što su već do sada milioni radnika izgubili svoja radna mesta. Zabrinuti su i zato što se ne može pretpostaviti koliko radnika će ubuduće izgubiti posao. Međutim, najviše ih brine što se zaposlenima koji i u ovakvim uslovima rade ne obezbeđuju lična sredstva zaštite, zdravstveno prihvatljivi i sigurni uslovi rada.

Profit kapitalista ispred brige o zdravlju i bezbednosti radnika

Savez samostalnih sindikata Srbije, povodom Međunarodnog dana bezbednosti i zdravlja na radu ukazuje na neke propuste iz prošlosti koje ne bi trebalo da ponavljamo.

Osim 28. aprila, oblast bezbednosti i zdravlja na radu neopravdano je van interesa javnosti. Briga o zdravlju i bezbednosti na radu najčešće gubi bitku od namere kapitalista da ostvare profit i budu bogatiji od mnogih država.

Često vlasnici kapitala kod nas govore kako je zaštita na radu dodatno opterećenje i trošak privrede i poslodavaca. Tim stavom su u poslednjih dvadesetak godina bitno uticali na promene zakona i propisa u Srbiji, ne samo iz oblasti zaštite na radu, već i na ukupan ekonomski, socijalni i zdravstveni sistem.

Finansiranje zdravstvenog sistema u Srbiji

Sve te promene, uz nedovoljan socijalni dijalog i uz marginalizaciju sindikata, uzrokovali su smanjenje stope doprinosa za zdravstvo za 50 odsto. Smanjenje stope doprinosa je evidentno uticalo na nedostatak sredstava u zdravstvenom fondu i sve što se iz tog fonda finansira.

Epidemija COVID-19 aktuelizovala je opravdane kritike sindikata na dosadašnje umanjenje stopa doprinosa za zdravstvo. SSSS se nada da će epidemija promeniti odnos društva prema finansiranju zdravstvenog sistema u Srbiji, tako što će ulaganje u ovaj sektor biti znatno veće. Time bi bili spremniji i za neke druge, buduće epidemije.

Zabrana rada nedeljom

Dugogodišnjoj inicijativi SSSS da se zabrani rad nedeljom u trgovinama Srbije, sada se, svesno ili ne, pridružila i država, dosadašnji najveći kritičar i protivnik ove inicijative, uvođenjem mera koje faktički onemogućavaju da stanovništvo kupuje nedeljom.

Zato, SSSS poručuje: „I posle dobijene bitke sa koronavirusom, ostanimo kod kuća nedeljom“.

Bezbedan rad – zdrava budućnost

Savez samostalnih sindikata Srbije nastojaće da i u narednom periodu još snažnije utiče na politiku koja će ulaganje u bolje i dostojanstvene uslove rada i bolju zaštitu na radu tretirati isključivo kao investiciju, a nikako kao trošak. SSSS smatra da je efikasno upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu nacionalni interes.

Svako odgovorno preduzeće i kompanija i njihove politike sprovođenja mera zaštite na radu ne mogu se zamisliti bez učešća sindikata i predstavnika radnika. Jer, obezbeđenje radnih uslova za rad na bezbedan način ima direktan pozitivan učinak na poslovne rezultate.

Činjenica da najveći deo vremena tokom dana radnici provode radeći, dolazeći i vraćajući se sa posla, nameće potrebu da se stalno poboljšavaju uslovi i mere kojima će dolazak na posao, rad na radnom mestu i povratak s posla učiniti bezbednijim.

Samo odgovornim odnosom prema zdravlju i sigurnosti na radu učinićemo da strateški nacionalni prioritet i cilj – očuvanje radne sposobnosti kroz ceo radni vek – postane dostižan.

Saradnja i podrška najšire javnosti, koordinacija aktivnosti sa udruženjima i organizacijama civilnog društva iz ove oblasti, podizanje nivoa svesti svih subjekata u društvu, kao i ulaganje u zdravlje i živote radnika – biće i dalje prioriteti SSSS.

Bezbedan rad predstavlja zdravu budućnost.

Izvor: SSSS
FotografijaFilm Battleship Island

Mogao bi vas zanimati i tekst: