Ekonomija Magazin Godine

Problemi zabrane zapošljavanja u javnom sektoru

Nije prošlo ni mesec dana od stupanja na snagu zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, a već se javlja problem u izvršavanju radnih obaveza

U Srbiji je, sa prvim danom 2014. godine, stupila na snagu dvogodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Sindikati kažu da je ta zabrana neostvariva, a sada već, a da ni mesec dana nije prošlo, iz raznih sektora stižu informacije da neće moći da odgovore na zahteve posla bez novih kadrova.

RTS prenosi da u Inspekciji rada ima 250 radnika koji su prosečne starosti oko 56 godina i da jedan inspektor kontroliše oko 1.300 privrednih subjekata. To je, kažu u ovoj Inspekciji, nedovoljno.

“Stoga, upravo u ovakvoj inspekciji potrebno je izvršiti zanavljanje kadra u smislu podmlađivanja, zasnivanja radnog odnosa za nove inspektore koji bi naučili od starijih kolega ovaj zanat”, objasnio je Dragoljub Peruača, direktor Republičke inspekcije rada.

Sindikati tvrde da kadrova nedostaje i u prosveti, policiji i najviše u zdravstvu.
Neki stručnjaci tvrde da su ocene Ministarstva privrede da je 100 hiljada zaposlenih u javnom sektoru višak, proizvoljne.

Sa druge strane, Srbija bi samo u 2014. godini uštedela oko 45 miliona evra primenom zabrane. U Vladi kažu i da su formirali radnu grupu koja će utvrđivati deficitarnih kadrova. Ova komisija je već primila zahteve za prijem nove radne snage u zdravstvu, prosveti, sudovima i tužilaštvima i javnim preduzećima.

Prvo zasedanje ove komisije, prema rečima ministra finansija Lazara Krstića, očekuje se 25. januara. Inače je predviđeno da redovna zasedanja komisije budu 25. u mesecu.

Što se partijskog zapošljavanja tiče, njega bi trebalo da spreče kazne za nepoštovanje koje iznose od 500.000 do 2 miliona dinara za institucije i od 30.000 do dva miliona dinara za odgovorne osobe.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija