Prelazak iz invalidske u starosnu penziju?

Invalidske penzionere često zanima da li mogu, kada napune 65 godina života, da pređu iz invalidske u starosnu penziju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kratak odgovor bi bio: Prelazak iz invalidske u starosnu penziju nije moguć.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) naglašavaju da ne postoji mogućnost da korisnik invalidske penzije kad napuni određene godine života stekne status korisnika starosne penzije. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju to ne predviđa, piše BizPortal.

U Fondu PIO podsećaju da se pravo na invalidsku penziju ostvaruje kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Pored toga, treba da bude ostvaren i neki od sledećih uslova:

  • da je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža osiguranja
  • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van rada, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja.

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života. U Fondu PIO podsećaju da je za osiguranicima starosti do 20 godina života potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja. Osiguranicima starosti od 20 do 25 godina potrebno je dve godine, a onima do 30 godina – tri godine staža osiguranja.

Fotografija: Tim Mossholder sa Unsplash