Početna Magazin Godine Srbija Predlog Narodnoj skupštini upućen sa protesta penzionera u Beogradu, 12. juna 2018.

Predlog Narodnoj skupštini upućen sa protesta penzionera u Beogradu, 12. juna 2018.

Predlog Narodnoj skupštini upućen sa protesta penzionera u Beogradu, 12. juna 2018.

Sa protesta penzionera koji je organizovalo Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) u Beogradu, 12. juna 2018. godine poslat je dopis i predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, kao i svim poslaničkim klubovima.

 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici,

Obraćamo vam se, imajući u vidu da je ustavna nadležnost najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji nadzor nad izvršenjem zakona i njihovog tumačenja, povodom najave predsednika Republike Srbije da će ukinuti Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, odnosno umanjenju penzija, od novembra 2014. godine i diskriminacije vojnih penzionera zbog toga što im je redovno povećanje penzija od 4,21% za 2007. godinu, Zaključkom Vlade Srbije od 30.10.2015. godine uračunato u vanredno povećanje penzija 11,06 % od 1.1.2008. godine, čime su im penzije trajno umanjene za taj procenat.

Obaveštavamo vas da vodimo kampanju „Stavimo tačku na pljačku penzionera“ u koju se do sada uključilo preko 200.000 penzionera oštećenih smanjenjem penzija i da nećemo stati dok ne stavimo tu tačku.

Svesni nemar prema penzionerima u Srbiji započet je uzurpacijom imovine i upravljanja fondom PIO, a nastavljen donošenjem Zakona o umanjenju penzija, čime je prekršen Ustav Republike Srbije kojim su penzije definisane kao stečeno pravo (član 58) koje se štiti zakonom i koje se zakonom može ograničiti, ali uz kompenzaciju u skladu sa tržišnim vrednostima (član 58). Vlada nije na adekvatan način prikazala to alarmantno stanje državne kase i pretnje bankrotstvom, da bi se moglo reći da je Zakon o umanjenju penzija javni interes. Na taj način udarili ste svesno na ustavno pravo na neprikosnovenost života (član 24) i učinili suprotno od člana 70. Ustava, u kome piše da se Republika Srbija stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera.

Doneti Zakon nema rok važenja, pa se istupom predsednika Republike u kojem najavljuje njegovo ukidanje to nastavlja. Naime, predsednik Republike nije rekao kada bi prestalo njegovo važenje. Isto tako, najava načina isplate penzija nakon ukidanja spornog zakona je diskriminatoran, a uopšte i ne pominje mogućnost i način vraćanja neisplaćenih delova penzija, na šta ga Ustav obavezuje.

U vezi sa tim, od vas, kao zakonodavne grane vlasti, zahtevamo da:

  • ODMAH pokrenete proceduru ukidanja važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, obavežete Vladu Srbije da oštećenim penzionerima, bez sudskih sporova, u razumnom roku vrati njihov novac sa kamatom, budući da je država „stala na noge“ i da joj više pomoć „bogatih penzionera“ nije potrebna.
  • Visina penzija mora biti određena prema važećem Zakonu o PIO, tako što će se penzije, koje u ovom momentu isplaćuje fond PIO, uvećati za procenat za koji su bile smanjene 1.11.2014. godine i prema članu 80b, Zakona o PIO uskladiti sa rastom cena i BDP.
  • Pravnim aktom Vlada Republike Srbije reguliše vraćanje stečenog povećanja vojnih penzija za 4,21% od 1. januara 2008. godine
  • Izmenama Zakona o PIO, uredite da fondom PIO i imovinom Fonda većinski upravljaju predstavnici penzionera i osiguranika-zaposlenih, a za upravljanje imovinom i povrat otete imovine formira Sektor fonda PIO. Reformom penzijskog sistema obezbediti održivi fond koji će država minimalno dotirati.
  • Naložite Vladi da najhitnije uredi izradu socijalnih karata (i o tome se dugo govori javno, ali se ništa ne događa stvarno) da se socijalni problemi ne bi rešavali arbitrarno, a time i nepravedno. Država mora da ima odgovarajuću strategiju smanjenja siromaštva i socijalnu politiku i u skladu sa njom rešava socijalne probleme, a ne uzurpacijom imovinsikih prava penzionera stečena uplatom doprinosa u fond PIO.
  • Organizujete i u javnu raspravu o reformi penzionog sistema Srbije uključite sva penzionerska udruženja i sindikate zaposlenih i da taj proces bude potpuno javan i transparentan, što sada nije slučaj.
  • Preko skupštinskog odbora utičete na medije sa nacionalnom frekvencijom da budu dostupni penzionerima, njihovim sindikatima i udruženjima.

U nadi da, kao i mi iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, verujete da penzionerska populacija ne treba da bude u bilo kakvom pravnom ili političkom nesaglasju i nesporazumu sa najvišim predstavničkim i zakonodavnim telom Republike Srbije, očekujemo vesti o brzom i pravednom rešavanju navedenih problema.

S poštovanjem,
Predsedništvo USPVLS


Fotografija: Marko Nikolajević za Penzin