Pravo na lečenje dok se čeka rešenje za penziju

Lečenje dok se čeka rešenje za penziju je moguće i putem državnog zdravstvenog sistema. Naime, i građani koji čekaju rešenje, pa su „između dva sveta“, imaju pravo na zdravstveno osiguranje.

Građani koji su završili sa radnim vekom i predali zahtev za penziju Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) često ne znaju da li imaju zdravstveno osiguranje dok im penzijsko rešenje ne bude uručeno.

Poslodavac prestaje da uplaćuje doprinose i za penzijsko i za zdravstveno osiguranje sa danom prekida radnog odnosa zaposlenog. Budući da dok čekaju rešenje za penziju građani još uvek nisu zdravstvno pokriveni kao penzioneri, mnogi se plaše šta se dešava ako se u međuvremenu razbole.

Mnogi su bili posebno zabrinuti tokom epidemije koronavirusa. (V: Rezultati ankete Pristupačnost zdravstvene i socijalne zaštite starijima u vreme pandemije)

Problem zdravstvenog osiguranja dok se čeka na rešenje za penziju posebno zabrinjava osobe sa invaliditetom. izvesnije je da će njima, dok čekaju na rešenje Fonda PIO zatrebati lekarska pomoć.

Zdravstveno osiguranje dok se čeka rešenje za penziju

U Fondu PIO objašnjavaju da postoji način da osoba bude zdravstveno osigurana dok ne dobije rešenje o penziji. Građane često zanima, kažu, kako da obezbede pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu od kada podnesu zahtev za penziju pa dok ne ostvare pravo i ne pređu na trajno osiguranje preko Fonda PIO.

Osoba koja je podnela zahtev za penziju, a nalazi se van radnog odnosa, odnosno osiguranja, ima pravo na zdravstveno osiguranje. Ona ovo pravo ima za sve vreme trajanja postupka, odnosno do donošenja rešenja za penziju.

Fond PIO je taj koji Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnosi prijavu. Fond PIO ovu prijavu za zdravstveno osiguranje podnosi na osnovu potvrde da je podnet zahtev za penziju.

Od Fonda PIO građanin dobija potvrdu o izvršenoj prijavi na zdravstveno osiguranje. Sa ovom potvrdom obraća se nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje i na osnovu nje dobija zdravstvenu legitimaciju.

Ova prijava važi dva meseca. Ukoliko po isteku tog roka podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na penziju ne dobije rešenje, može ponovo da se obrati nadležnoj filijali Fonda PIO zbog ponovnog dobijanja potvrde, to jest produžavanja prijave na zdravstveno osiguranje. Pomenuta potvrda na osnovu koje se prijavljuje za zdravstveno osiguranje preuzima se lično u filijali.

Ukoliko podnosilac zahteva ne može da dođe u Fond PIO, ova institucija dostavlja potvrdu i na kućnu adresu. Potrebno je samo obratiti se pisanim putem nadležnoj filijali i uz zahtev priložiti kopiju lične karte.

Zdravstveno osiguranje članova porodice budućeg penzionera

U Fondu PIO napominju da se na osnovu izdate potvrde mogu osigurati i članovi porodice budućeg penzionera. Zakon pruža mogućnost obezbeđivanja lečenja članovima uže porodice.

Supružnici penzionera koji nisu radili, a nemaju mogućnosti ni da sami uplaćuju penziju, dakle imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Potrebno je da Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnesu prijavu za zdravstveno i venčani list kao dolaz da su zakoniti supružnici.

Izvor: 021
Fotografija: Penzin.rs