Početna Magazin Godine Ekonomija Povezivanje staža u 2015. i 2016. godini

Povezivanje staža u 2015. i 2016. godini

Povezivanje staža u 2015. i 2016. godini

Za povezivanje staža za 10.905 radnika izdvojeno ukupno 1,84 milijarde dinara, piše „Glas osiguranika„, mesečnik koji izdaje RF PIO.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na osnovu zaključaka Vlade Republike Srbije iz juna prošle i marta ove, 2016. godine, zaposlenima u 201 preduzeću u Srbiji država je uplatila doprinose za periode za koje im firma nije uplaćivala.

Reč je bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku „u restrukturiranju“, koji su stekli uslov za penziju, ali im poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada, kao i o zaposlenima u pomenutim preduzećima koji u 2016. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.

Staž je povezan i svim bivšim zaposlenima u firmama stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini, bez obzira na to da li ispunjavaju uslov za penziju i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika.

Ono što je veoma važno i treba naglasiti kada je reč o ovom povezivanju staža jeste da postupak ne sprovode osiguranici pojedinačno, što znači da zaposleni koji je u ovakvoj situaciji ne može sam da preda zahtev za povezivanje staža, već to mora da se uradi na sledeći način: u slučaju subjekata privatizacije i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postupak sprovodi poslodavac, dok za preduzeća u stečaju nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika, postupak sprovodi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Inače, od početka sprovođenja zaključaka, juna 2015. godine, do danas, ukupno je povezan staž za 10.905 radnika, u trajanju od 29.165 godina, pet meseci i jedan dan staža. Za povezivanje staža za 10.905 radnika izdvojeno je ukupno 1,84 milijarde dinara.

Po godinama to izgleda ovako: prema Zaključku Vlade Republike Srbije o povezivanju staža iz juna 2015, do kraja te godine staž je povezan u 59 privrednih subjekata (48 subjekata privatizacije, pet invalidnih preduzeća i šest preduzeća u stečaju), za 923 radnika, u ukupnom trajanju od 2.479 godina, devet meseci i šest dana, u ukupnom iznosu od 154,3 miliona dinara.

Po Zaključku Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine (koji će se provoditi do kraja ove godine), do danas je povezan staž u 142 privredna subjekta (68 subjekata privatizacije, četiri invalidna preduzeća i 70 preduzeća u stečaju), za 9.982 radnika, u ukupnom trajanju od 26.685 godina, sedam meseci i 25 dana staža, u iznosu od 1,69 milijardi dinara.

Najveći broj zahteva i okončanih postupaka povezivanja staža stigao je iz preduzeća subjekata privatizacije – 116 preduzeća, zatim preduzeća koja su u stečaju– 76 i najmanji broj zahteva i realizovanih postupaka je sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – ukupno devet preduzeća.

Vlada Republike Srbije je 24. maja 2016. godine usvojila i Zaključak kojim se regulišu pitanja naplate sredstava na ime otpisa duga za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao mere rasterećenja kod privrednih subjekata kod kojih je okončan proces privatizacije. U pitanju su sredstva neplaćenih doprinosa za PIO po poreskim prijavama koje su podnete posle 31. decembra poslednje poslovne godine, a odnose se za prethodni period, kod subjekata privatizacije kod kojih je prodat kapital, izvršena dokapitalizacija od strane strateškog investitora ili je doneto pravnosnažno rešenje kojim se potvrđuje usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije subjekta privatizacije (UPPR).

Prvi postupak povezivanja staža po ovom zaključku Vlade o povezivanju staža za preduzeća koja su se uspešno privatizovala i kod kojih je u skladu sa Zakonom otpisan dug prema državi, bio je za preduzeće „Metal Resavica“ iz Ćuprije u kome je povezan staž za zaposlene u ukupnom iznosu od 56 miliona dinara. Na ovaj način povezan je staž za 106 radnika za period 2011–2014. godine, čime su radnici u tom preduzeću zaštićeni u pogledu korišćenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, bez obzira na to što je dug otpisan.