Početna Magazin Godine Ekonomija Potpisan regionalni Memorandum o razumevanju i saradnji između regulatornih tela za lekove i medicinska sredstva

Potpisan regionalni Memorandum o razumevanju i saradnji između regulatornih tela za lekove i medicinska sredstva

Potpisan je regionalni Memorandum o razumevanju i saradnji između regulatornih tela za lekove i medicinska sredstva zemalja bivše SFRJ 

U Podgorici, 2. juna 2014. godine, potpisan je regionalni Memorandum o razumevanju i saradnji između regulatornih tela za lekove i medicinska sredstva Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Memorandum su potpisali direktori: Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) spec. dr Saša Jaćović, Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) spec. dr Milorad Drljević, Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) dr sc. spec. Viola Macolić-Šarinić, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) prim. mr. farm. spec. Nataša Grubiša i Biroa za lekove Republike Makedonije mr. farm. spec. Katerina Aleksoska.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Memorandum je zaključen na tri godine – do juna 2017. godine i ima mogućnost obnavljanja. Potpisivanju je prisustvovao i minstar zdravlja Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović.

Osnov saradnje definisane ovim Memorandumom čini uzajamni reciprocitet i partnerstvo ovih institicija, a u cilju uspostave međusobne saradnje u oblasti kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti lekova i medicinskih sredstava, kao i u oblasti institucionalnog razvoja, a sa ciljem što uspešnijeg realizovanja poslova i zadataka koji su povereni kao i što bržih i uspešnijih evropskih integracija.

To se odnosi na dalje usaglašavanje zakonskih normi, podršku u borbi protiv nekvalitetnih i falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava, uključujući i hitne alerte, informacije o neželjenim reakcijama na lekove (farmakovigilanca) i medicinska sredstva (vigilanca medicinskih sredstava); razmenu iskustava u organizaciji laboratorijske kontrole i analitičkog rada, održavanje naučnih i stručnih skupova, kao i razmenu specijalista, iskustava, prakse i metoda, i istraživačke i druge projekte.

Cilj Memoranduma je obezbediti dostupnije lekove i medicinska sredstva pacijentima u državama potpisnicama ali pre svega veću bezbednost i kvalitet lekova kako bi se osiguralo javno zdravlje.