Evropa Foto albumi

Posebne preporuke Evropske Komisije – CSRs

Posebne preporuke Evropske komisije ili CSRs (Country-specific recommendations; “s” u skraćenici je oznaka množine) zapravo su saveti državama članicama kako da unaprede rast i poslove, uz održavanje solidnih javnih finansija.

Preporuke za tekuću godinu objavljuju se svakog proleća i fokusiraju se na realne ciljeve koji mogu biti dostignuti u periodu od 12 do 18 meseci, a u skladu sa Evropskom 2020 strategijom.

Preporuke su zasnovane na opštim prioritetima prepoznatim u Godišnjem istraživanju rasta (Annual Growth Survey) Evropske komisije sa kraja prethodne godine, kao i na informacijama koje dostave zemlje članice u proleće tekuće godine u vezi sa svojim srednjeročnim budžetskim planovima i programima ekonomskih reformi.

O Preporukama zatim raspravljaju lideri i ministri EU, a zatim se usvajaju kao deo Evropskog semestra (European Semester) – kalendara EU za koordinaciju ekonomske politike.

Posebne preporuke državama članicama EU za 2014. godinu: 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija