Početna Magazin Godine Svet Posebne preporuke Evropske Komisije – CSRs

Posebne preporuke Evropske Komisije – CSRs

Posebne preporuke Evropske Komisije – CSRs

Posebne preporuke Evropske komisije ili CSRs (Country-specific recommendations; „s“ u skraćenici je oznaka množine) zapravo su saveti državama članicama kako da unaprede rast i poslove, uz održavanje solidnih javnih finansija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Preporuke za tekuću godinu objavljuju se svakog proleća i fokusiraju se na realne ciljeve koji mogu biti dostignuti u periodu od 12 do 18 meseci, a u skladu sa Evropskom 2020 strategijom.

Preporuke su zasnovane na opštim prioritetima prepoznatim u Godišnjem istraživanju rasta (Annual Growth Survey) Evropske komisije sa kraja prethodne godine, kao i na informacijama koje dostave zemlje članice u proleće tekuće godine u vezi sa svojim srednjeročnim budžetskim planovima i programima ekonomskih reformi.

O Preporukama zatim raspravljaju lideri i ministri EU, a zatim se usvajaju kao deo Evropskog semestra (European Semester) – kalendara EU za koordinaciju ekonomske politike.

Posebne preporuke državama članicama EU za 2014. godinu: