Domovi za stare Foto albumi

Dom za (ne)zavisan život starih u Engleskoj

Dom za stare Fairfax Court u Akombu u Jorku izgrađen je 2000. godine kao privatna zgrada u vlasništvu firme, dok je ukupno 54 dvosobnih i trosobnih stanova u vlasništvu stanara doma.


Zgrada je izgrađena u tradicionalnom stilu sa fasadom od čuvene engleske “crvene” opeke, sa prizemljem, jednim spratom i potkrovljem.

Kao svoje prednosti dom ističe autobusko stajalište, prodavnicu, poštu i gradski centar koji su u krugu od stotinak metara oko doma, i dnevni centar za stare koji je udaljen 900 metara. Naravno, tu su i sve standardne usluge koje treba da pruži jedan dom za stare: lekari, medicinsko osoblje, psiholozi i psihijatri, nega, itd.

Dom prihvata stanare od 55 godina i više, a u njemu žive i stogodišnjaci. Na sajtu doma napominje se da cela parcela sa zelenim površinama oko doma omogućava pristupačnost za osobe u invalidskim kolicima, ali da pruža nešto manje komfora za osobe sa otežanim kretanjem.

Na spratove doma teže pokretljive osobe, pored stepeništa koje je za njih velika prepreka, mogu se popeti samo liftom. Ovo se pokazalo kao ne tako dobro rešenje jer je tokom proleća 2014. godine lift doma za stare čak dva meseca bio u kvaru.

Sajt ovog doma za stare u sebi ima integrisanu i FirstStop uslugu zamišljenu kao savetovalište za stare osobe i negovatelje. Usluga se sastoji iz analize trenutnog mesta stanovanja starih osoba, mogućnosti za unapređenje doma u kom žive, i različitih opcija za eventualno novo mesto stanovanja.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija