Popust za struju od 1. maja 2024.

Ko može dobiti status energetski ugroženog kupca, status na osnovu koga ima popust za struju od 1. maja 2024. godine?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike kaže da je izmenjena Uredba o energetski ugroženom kupcu. Ovim pravilnikom se od 1. maja povećava iznos prihoda na osnovu kojih se dobija mogućnost da se konkuriše za status energetski ugroženog kupca. Ovaj iznos je uvećan u zavisnosti od kategorije. Osnov za takvu meru je usklađivanje sa troškovima života.

Vlada Srbije je u decembru 2022. godine donela novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je unapredila kriterijume za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca kako bi omogućila većem broju domaćinstava da ostvare pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili daljinsko grejanje.

Ko i kako dobija status energetski ugroženog kupca?

Energetski ugrožen kupac je onaj ko živi u jednom stanu, ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim te u kojoj živi, maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva. Granica za jednočlano domaćinstvo je 40 kvadrata. Za dvočlano domaćinstvo je do 58, za tročlano do 66, za četvoročlano do 74, za petočlano do 87, a za ono koje broji šest ili više članova do 96 kvadrata.

Procedura u vezi sa sticanjem statusa energetski ugroženog kupca sprovodi se u lokalnim samoupravama. One su u obavezi da u roku od mesec dana odgovore na zahtev.

Uredbom o energetski ugroženom jednočlano domaćinstvo ima pravo na umanjenje troškova za struju do 120 kilovat-časova mesečno tokom cele godine. Za dvočlano i tročlano domaćinstvo granica je 160, za četvoročlano i petočlano 200, a za šestočlano i veće domaćinstvo 250 kilovat-časova mesečno.

Kada je reč o gasu, domaćinstva s jednim članom dobijaju umanjenje za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar za 35 kubika mesečno. Sa dva i tri člana dobijaju umanjenje za 45, sa četiri i pet članova za 60, a sa šest i više članova za 75 kubika mesečno. Za isporučenu toplotnu energiju umanjenje mesečnog računa je za jednočlano domaćinstvo 60, za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45 i za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.

Besplatnih do 250 kilovat-sati mesečno, do 770 kubika gasa u grejnoj sezoni ili do 60 odsto umanjenja računa za daljinsko grejanje mogu dobiti i primaoci socijalne pomoći, roditeljskog dodatka, tuđe nege i pomoći. Za njih se ova mera automatski primenjuje. Pored toga, domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a kome bi obustavom struje mogao biti ugrožen život ili zdravlje.

Od 2023. godine prethodni računi za električnu energiju, gas ili toplotnu energiju ne moraju da budu podmireni da bi se ostvario status energetski ugroženog kupca. Međutim, kada je struja u pitanju, umanjenje računa se odnosi samo na naplatu potrošnje jer se svi ostali fiksni troškovi plaćaju u punom iznosu.

Granica za mesečne prihode energetski ugroženog kupca

U granicu za mesečne prihode ulaze sva primanja i prihodi pojedinca i porodice. Ove granice su utvrđene u skladu sa propisom kojim se reguliše ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć:

  • za domaćinstva sa jednim članom do 23.690,05 dinara
  • za domaćinstva sa dva člana do 37.547,34 dinara
  • za domaćinstva sa tri člana do 51.404,63 dinara
  • za domaćinstva sa četiri člana do 65.261,92 dinara
  • za domaćinstva sa pet članova do 79.119,21 dinar
  • za domaćinstva sa šest članova do 92.976,50 dinara
  • za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se 13.857,29 dinara

Izvor: Blic