Početna Magazin Godine Društvo Pokret „Dosta je bilo“ nudi pravnu pomoć penzionerima kojima je penzija smanjena

Pokret „Dosta je bilo“ nudi pravnu pomoć penzionerima kojima je penzija smanjena

Zakonom je propisano da se pravosnažno rešenje Fonda PIO može izmeniti novim rešenjem, te da izmena iznosa penzije može nastupiti tek od prvog dana narednog meseca…

U saopštenju od 6. novembra 2014. godine pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“ najavljuje da će pružiti punu besplatnu pravnu pomoć svim penzionerima u odbrani njihovih penzija koje se smanjuju od 1. novembra 2014. godine prema odluci vlade koja je potvrđena i u Skupštini Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prvi korak jeste da penzioneri upute dopis Fondu PIO u kom zahtevaju da im Fond uruči rešenje o smanjenju penzije kako bi mogli da ostvare pravo na sudsku zaštitu. Pokret je već uputio pismeni poziv Fondu PIO da poštuje Zakon o Fondu PIO i da svim penzionerima uruči rešenja o smanjenju penzija radi ostvarivanja prava na sudsku zaštitu.

Naime, svi penzioneri primaju penzije na osnovu pravosnažnih rešenja Fonda PIO kojim im je utvrđena i visina penzije koja se obračunava u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Članom 105 istog Zakona, propisano je da se pravosnažno rešenje fonda može izmeniti novim rešenjem, te da izmena iznosa penzije može nastupiti tek od prvog dana narednog meseca od dana donošenja novog rešenja, pojašnjava Pokret u svom saopštenju u kome se navodi:

– Protivzakonito je svako umanjenje penzija bez prethodno donetog rešenja o izmeni ranijeg pravosnažnog rešenja kojim je utvrđena visina penzije svakom penzioneru. Pokret je pokrenuo potpisivanje peticije i pripremu inicijative Ustavnom sudu da proglasi zakone o smanjenju plata i penzija protivustavim. Pokret priprema i tribine na kojima će upoznati penzionere sa njihovim pravima i načinom ostvarenja pravne zaštite pred Fondom PIO, Upravnim i Ustavnim sudom Republike Srbije. Više detalja na sajtu Pokreta Dosta je bilo – Saša Radulović.