Pokrajinska vlada preuzela zdravstvene ustanove u Vojvodini

Pokrajinska vlada je preuzela zdravstvene ustanove u Vojvodini – njih 47, na osnovu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Pokrajinska vlada je 18. decembra 2019. godine odlučila da preuzme osnivačka prava nad 47 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini.

To su: 44 doma zdravlja i tri zavoda Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Objašnjava se da je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da Vojvodina preuzme osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Izuzetak čine apoteke osnovane na teritoriji pokrajine. Nad njima je jedinica lokalne samouprave imala osnivačka prava.

Za vršenje prava i obaveza osnivača nad domovima zdravlja, sredstva planirana su u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Vojvodine za 2020. godinu.

Izvor: Beta
Fotografija: Novi Sad, Lazar Gugleta za Unsplash

U Katalogu Tefter možete naći kontakt-podatke i domova zdravlja: Tefter/Domovi zdravlja i ambulante