Foto albumi Istorija

Pogled na Milenijumsku kulu na Gardošu u Zemunu

Svakako najpoznatiji simbol grada jeste Milenijumska kula, poznata i kao “kula Sibinjanin Janka” prema mađarskom vojskovođi iz ratova sa Osmanskom carevinom koji su se desili dva veka pre gradnje kule. 

Zemun se dugo vekova razvijao paralelno sa Beogradom a ustaljena vlast Austro-Ugarske još od Austro-turskih ratova krajem 17. i krajem 18. veka, učinila je da Zemun ranije “sazre” u pravo naselje izgrađeno po srednjeevropskom modelu. 

Kula je nastala 1896. godine, kao jedna od pet istovetnih građevina u eklektičkom stilu sa dominantnim uticajem romanske arhitekture. Jedna je smeštena u Budimpešti a ostale četiri na obodu mađarske kraljevine u spomen hiljadugodišnjici dolaska Mađara na ove prostore.

Kula je izgrađena u centru ostataka kamenih zidina srednjovekovne zemunske tvrđave sa četiri kružne kule na uglovima citadele kvadratnog oblika, i dominira na panorami Zemuna odakle god da se posmatra: sa Dunava, sa Kalemegdana, iz samog naselja.
U prvom planu vidi se osvetljena Glavna ulica u Zemunu u suton koji se spušta na grad.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija