Početna Magazin Godine Istorija Pogled na Milenijumsku kulu na Gardošu u Zemunu

Pogled na Milenijumsku kulu na Gardošu u Zemunu

Pogled na Milenijumsku kulu na Gardošu u Zemunu

Svakako najpoznatiji simbol grada jeste Milenijumska kula, poznata i kao „kula Sibinjanin Janka“ prema mađarskom vojskovođi iz ratova sa Osmanskom carevinom koji su se desili dva veka pre gradnje kule. 

Zemun se dugo vekova razvijao paralelno sa Beogradom a ustaljena vlast Austro-Ugarske još od Austro-turskih ratova krajem 17. i krajem 18. veka, učinila je da Zemun ranije „sazre“ u pravo naselje izgrađeno po srednjeevropskom modelu. 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kula je nastala 1896. godine, kao jedna od pet istovetnih građevina u eklektičkom stilu sa dominantnim uticajem romanske arhitekture. Jedna je smeštena u Budimpešti a ostale četiri na obodu mađarske kraljevine u spomen hiljadugodišnjici dolaska Mađara na ove prostore.

Kula je izgrađena u centru ostataka kamenih zidina srednjovekovne zemunske tvrđave sa četiri kružne kule na uglovima citadele kvadratnog oblika, i dominira na panorami Zemuna odakle god da se posmatra: sa Dunava, sa Kalemegdana, iz samog naselja.
U prvom planu vidi se osvetljena Glavna ulica u Zemunu u suton koji se spušta na grad.