Početna Magazin Godine Ekonomija PIO fond Federacije BIH zaduživanjem kod banaka omogućava kraći period isplate penzija

PIO fond Federacije BIH zaduživanjem kod banaka omogućava kraći period isplate penzija

PIO fond Federacije BIH zaduživanjem kod banaka omogućava kraći period isplate penzija

Rezultat kreditnog zaduženja Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja od 63 miliona konvertibilnih maraka (KM) biće kraća isplata penzija u narednom periodu.

Zijad Krnjić, direktor ovog zavoda naglasio je u razgovoru za Faktor da bi isplata julskih penzija trebalo da traje tri do četiri dana. Ističe i da je kreditno zaduženje samo trenutno rešenje, a da bi trajno rešenje bilo regularno poslovanje poreskih obveznika, odnosno, uplata plata sa doprinosima, što sada nije slučaj.

„Kredit koji bi trebao biti potpisan 5. augusta. Koristit će se na način da mi povučemo onoliko novca koliko nam treba i onda iza toga vraćamo prema raspoloživim prihodima, pa ponovo povučemo. Slično kao stanje crvenog salda na kartici. I otprilike, naš je plan i koncept da pri isplati povučemo sredstva i da onda, u toku mjeseca, ih vraćamo. A sve kako penzioneri ne bi čekali da sakupimo novac od uplate doprinosa, pa im isplaćujemo penzije, što je do sada bio slučaj“, objašnjava Krnjić za Faktor.

Dodaje da je ponuđač kredita konzorcijum banaka na čijem čelu se nalazi UniCredit banka, a tu su i Intesa Sanpaolo, Raiffeisen, Sparkasse, Hypo, Union banka i NLB. Krnjić kaže da su različiti iznosi zaduženja kod banaka, podsećajući da zaduženje iznosi ukupno 63 miliona KM.

„Što se tiče kamata, s obzirom da smo mi dužnici, mi ćemo ih ugovorom i izmirivati, a Vlada FBiH kroz svoje rashode nam može to refundirati. To još nismo dogovorili. Inače, kamatna stopa je 2,5 posto godišnje na iznos duga. Ovaj kredit je, naravno, kratkoročno rješenje i imamo pravni osnov za njega do kraja godine, ali realno je da će se produžiti. Kredit ćemo vraćati iz naših prihoda, tačnije, doprinosa i obaveza budžeta prema nama“, kaže Krnjić.

Objašnjava da je smisao kredita prevazilaženje problema sa likvidnošću.

„Sa kreditom ćemo skratiti dinamiku isplate penzija. Počet će se petog u mjeseci i trajat će naredna tri-četiri dana, a do sada je isplata znala biti i do 22. u mjesecu. Dakle, isplata će se skratiti na jednu normalnu dinamiku. Na kraju, moram kazati da ukoliko želimo stabilizaciju Fonda PIO, potrebna je vladavina prava kao trajno rješenje. To znači regularno poslovanje pravnih obveznika koji isplaćuju plaće sa doprinosima“, podvlači Krnjić. Dodaje da bi time Federalni zavod i penzijski sistem bili u ravnoteži.

„Iz postojećih dugova prema nama se može više nego namiriti deficit, a sa njegovim namirenjem i kredit bi automatski bio vraćen. Dakle, regularno poslovanje je rješenje. I u zemljama u okruženju je nepojmljivo da neko isplaćuje neto plaće, a kamoli u mnogo uređenijim zemljama. Samo je još, nažalost, u Bosni i Hercegovini to moguće“, rekao je Krnjić.