Početna Magazin Godine Ekonomija Penzioni sistem Britanije (4): Politički korektna metoda procene

Penzioni sistem Britanije (4): Politički korektna metoda procene

Ionako problematična sudbina penzionog sistema Velike Britanije, iznesena od strane Zavoda za statistiku (ONS) 2012. godine, mogla je biti još teža.

Naime, za prognoze je korišćena jedna od brojnih metoda pretvaranja budućih iznosa u današnju vrednost novca (discount rate), a odabir metode je praktično – političko pitanje.

Zavod je koristio razliku od tri odsto kao što preporučuje Eurostat, telo EU zaduženo za statistiku. Međutim, ONS je istakao da bi možda bilo moguće koristiti i odnos od svega jedan odsto s obzirom na, najverovatnije, veoma nizak stvarni ekonomski rast i u narednom periodu.

Za procene je važna i projekcija prosečnog životnog veka koja će se menjati tokom decenija, a „zaduženja“ za buduće penzije svakako rastu sa produženjem života njihovih korisnika.

Međutim, iako je po prvi put zvanično predstavio ukupne troškove penzionog sistema za naredne decenije, ONS se nije posebno detaljno bavio ovim problemom.