Magazin Godine Srbija

Penzionerska organizacija Jagodine vodi članstvo na Krf

Penzionerska organizacija Jagodine jedna je od najstarijih u Srbiji. Osnovana je pre 68 godina.

Danas ima 45 mesnih odbora, a treba da se osnuju još tri. Od 16.000 penzionera u Jagodini, oko 3.000 učlanjeno je u Penzionersku organizaciju koja odlično sarađuje sa Gradskom upravom, Crvenim krstom, zdravstvenim ustanovama…

Predsednik Slobodan Nikolić, prenosi portal Novi put, kaže da su penzioneri prošle godine prikupili 150 jedinica krvi i da pozivaju svoje članstvo mlađe od 70 godina da potpiše donorsku karticu.

U ovoj organizaciji postoje posebni odbori za obeležavanje značajnih istorijskih datuma, te će povodom 100-godišnjice Prvog svetskog rata biti organizovano i petodnevno putovanje penzionera na Krf po ceni od 205 evra.

O članstvu se brinu i tako što se, u skladu sa sezonskim potrebama, prodaje ogrev ili namirnice po povoljnijim cenama.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija