Osetljiva tela

Osetljiva tela

Francuski projekat Osetljiva tela (Corps Sensibles) bavi se starijim osobama i penzionerima.  U martu 2014. objavljena je knjiga fotografija nastalih tokom projekta, fotografa Céline Diais.

 

Projekat za cilj ima prekid izolacije, stvaranje društvenih veza i međugeneracijske solidarnosti, pomoću razvoja stvaralačkog procesa i održavanja sposobnosti za nezavisnost u svakodnevnom životu.

Tokom četiri godine, projekat je spajao više od 60 osoba godina od 18 do 96.

U toku dva i po meseca projekat je bio usmeren na koreografske radionice u kojima su učestvovali i profesionalni umetnici. One su bile podeljene u dve faze: u prvoj su studenti bili pripremani da shvate svoj susret sa drugom osobom, da postanu svesni svog tela pre nego što ostvare kontakt sa starim osobama u drugoj fazi.

Kontakt sa starim osobama osetljivih tela. Tela koja možda ne mogu da izvedu svaki pokret koje su mogla da izvedu u mladosti, ali koja i dalje mogu da se umetnički izraze pokretom. I kojima je potrebno da se izraze.

Pokrenuti stare osobe na ples, pomoći im da koriste mišiće i zglobove koje su prestali da koriste i uključiti ih u umetnički proces otkrivanja njihovih kreativnih sposobnosti.

Objavljena je knjiga sa fotografijama slikanim tokom projekta, fotografa Céline Diais.