Početna Magazin Godine Društvo Okrugli sto u Boru: O pravu starijih na dostojanstvo

Okrugli sto u Boru: O pravu starijih na dostojanstvo

Ne poštuju se osnovna prava starih ljudi. Jedan od vidova borbe protiv toga jeste i formiranje lokalnih organizacija civilnog društva

Na Okruglom stolu koji je juče, 31. januara, održan u prostorijama Kluba starih u Boru, razgovarali su predstavnici organizacije Amity, Centra za socijalni rad, Udruženja penzionera Bor, Gerontološkog društva Bor, Aktiva žena penzionera Bor…

Razgovarano je, prenosi Medija centar Bor, o položaju starih osoba u Boru i o problemima koji se javljaju u njihovom zbrinjavanju. Ovom skupu, koji je organizovalo Udruženje građana Kokoro iz Bora, nisu prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, što im je zamereno.

Inače, ovaj okrugli sto je deo aktivnosti u okviru projekta „Za dostojanstveniji život starijih na rezidencijalnom smeštaju“ koji realizuju Amity i Autonomni ženski centar u saradnji sa Timom za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju Vlade Republike Srbije.

Nadežda Satarić iz udruženja Amity naglasila je da starija lica, prema konvenciji o starima UN, imaju pravo na slobodu od diskriminacije, od nasilja, na socijalnu zaštitu, na rad, zdravlje, ličnu svojinu i pravo nasledstva. Nažalost, uočen je niz nepravilnosti tokom praćenja poštovanja ljudskih prava starijih na rezidencijalnom smeštaju u 20 ustanova socijalne zaštite u Srbiji, kako državnih, tako i privatnih. Ugrožavanje prava dešava se uglavnom iz neznanja, ali i usled nedovoljne kontrole države i lokalnih samouprava.

U Boru, više od 7.900 osoba ima preko 65 godina, a u domaćinstvima bez mlađih živi njih 2.500. Gerontodomaćica nema dovoljno, a Dom za stara lica u Boru, koji je već trebalo da počne da radi, biće, kako je najavljeno, otvoren na proleće. Brojne polemike su vođene oko izgradnje ovog doma, a osnovna zamerka jeste odvojenost lokacije od grada. Država je sada preuzela na sebe finansiranje.

Zaključeno je da se osnovna ljudska prava – pravo na život i pravo na dostojanstvo, ne poštuju kada su u pitanju stare osobe.
Kako bi se uticalo na poboljšanje položaja starih u mesnim zajednicama, formiraju se lokalne organizacije civilnog društva koje rade sa starima i za stare. Jedna takva koalicija formirana je i u Boru, a sačinjavaju je Udruženje penzionera Bor, Aktiv žena penzionera Bor i Kokoro.