Početna Magazin Godine Društvo Okrugli sto u Boru: O pravu starijih na dostojanstvo

Okrugli sto u Boru: O pravu starijih na dostojanstvo

Ne poštuju se osnovna prava starih ljudi. Jedan od vidova borbe protiv toga jeste i formiranje lokalnih organizacija civilnog društva

Na Okruglom stolu koji je juče, 31. januara, održan u prostorijama Kluba starih u Boru, razgovarali su predstavnici organizacije Amity, Centra za socijalni rad, Udruženja penzionera Bor, Gerontološkog društva Bor, Aktiva žena penzionera Bor…

Razgovarano je, prenosi Medija centar Bor, o položaju starih osoba u Boru i o problemima koji se javljaju u njihovom zbrinjavanju. Ovom skupu, koji je organizovalo Udruženje građana Kokoro iz Bora, nisu prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, što im je zamereno.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Inače, ovaj okrugli sto je deo aktivnosti u okviru projekta „Za dostojanstveniji život starijih na rezidencijalnom smeštaju“ koji realizuju Amity i Autonomni ženski centar u saradnji sa Timom za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju Vlade Republike Srbije.

Nadežda Satarić iz udruženja Amity naglasila je da starija lica, prema konvenciji o starima UN, imaju pravo na slobodu od diskriminacije, od nasilja, na socijalnu zaštitu, na rad, zdravlje, ličnu svojinu i pravo nasledstva. Nažalost, uočen je niz nepravilnosti tokom praćenja poštovanja ljudskih prava starijih na rezidencijalnom smeštaju u 20 ustanova socijalne zaštite u Srbiji, kako državnih, tako i privatnih. Ugrožavanje prava dešava se uglavnom iz neznanja, ali i usled nedovoljne kontrole države i lokalnih samouprava.

U Boru, više od 7.900 osoba ima preko 65 godina, a u domaćinstvima bez mlađih živi njih 2.500. Gerontodomaćica nema dovoljno, a Dom za stara lica u Boru, koji je već trebalo da počne da radi, biće, kako je najavljeno, otvoren na proleće. Brojne polemike su vođene oko izgradnje ovog doma, a osnovna zamerka jeste odvojenost lokacije od grada. Država je sada preuzela na sebe finansiranje.

Zaključeno je da se osnovna ljudska prava – pravo na život i pravo na dostojanstvo, ne poštuju kada su u pitanju stare osobe.
Kako bi se uticalo na poboljšanje položaja starih u mesnim zajednicama, formiraju se lokalne organizacije civilnog društva koje rade sa starima i za stare. Jedna takva koalicija formirana je i u Boru, a sačinjavaju je Udruženje penzionera Bor, Aktiv žena penzionera Bor i Kokoro.