Okrugli sto „Reforma penzijskog sistema Srbije“

USPVLS organizuje okrugli sto „Reforma penzijskog sistema Srbije“. Stručna rasprava će se održati u Ustanovi kulture „Parobrod“ 4. decembra 2019. godine. Svi zainteresovani građani su pozvani da prisustvuju.
U nastavku objavljujemo poziv USPVLS-a.

Reformama penzijskog sistema Srbije od 2003. godine stalno su smanjivana prava penzionera, ali izmenama Zakona o PIO 2014. došlo je do deformacija u upravljanju i ostvarivanju prava korisnika i osiguranika koja su Ustavom zagarantovana.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Proteklih godina je održano nekoliko okruglih stolova i tribina o reformi penzijskog sistema Srbije, ali pojedinačni predlozi sa njih nisu prihvaćeni i operaconalizovani od strane Ministarstva za rad kao nosioca pripreme zakona.

Posle višegodišnje borbe za otklanjanje neustavnosti i nazakonitosti u radu Fonda PIO, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije – USPVLS je, u saradnji sa grupom pravnika i ekonomista, uradila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO kojim predlažemo reformu penzijskog sistema Srbije i na takav način tražimo ostvarivanje uskraćenih prava penzionera.

***

Penzijski sistem Srbije obuhvata oko 1.710.000 penzionera, oko 2.160.000 stalno zaposlenih i oko 600.000 zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima, a njegov godišnji budžet iznosi preko 5,6 milijardi evra.

U organzaciji i radu Fonda PIO, tri pitanja su veoma važna: upravljanje, finansiranje Fonda i ostvarivanje stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera. Po svakom od ovih pitanja je došlo do deformacija koje reformom treba da se otklone da bi on ostvarivao svoju društvenu funkciju.

Do izmena Zakona PIO, u decembru 2014. godine, Fondom su ravnopravno upravljali predstavnici njegovih korisnika-penzionera, osiguranika – zaposlenih, poslodavaca i države, kada je izmenom Zakona broj članova Upravnog odbora smanjen sa 21 na sedam od kojih su četiri predstavnici države. Promenama sastava Upravnog odbora prekinute su aktivnosti na sprovođenju reforme Fonda koja je započeta 2012. godine u skladu sa projektom Svetske banke u cilju povećanja njegove održivosti.

Upravni odbor Fonda je pokrenuo i sudske postupke za dokazivanje da su banje vlasništvo Fonda u kojima je doneto 18 pozitivnih pravosnažnih presuda o tome, zbog čega je on 2014. godine izmenama Zakona PIO smanjen i smenjen.

U periodu većinskog upravljanja Fondom od strane Vlade Srbije usvojeno je nekoliko protivustavnih zakona i izmena Zakona PIO kojima se dostignuta prava penzionera ne garantuju i uskraćuju.

Penzije koje su veće od 25.000 dinara su umanjene, od 2012. godine nisu usklađivane sa rastom inflacije i BDP, penzionerima se pred izbore dodeljuje novčana pomoć, delu penzionera se isplaćuje uvećanje uz penziju koje nije rezultat uplata doprinosa u radnom veku, data je saglasnost za privatizaciju jednog broja banja koje su vlasništvo Fonda itd.

***

Našim predlogom promena vrši se usklađivanje Zakona sa odredbama Ustava Srbije i međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik Republika Srbija, a potrebna izdvajanja za penzije su u granicama 11 odsto BDP kako je Zakonom o budžetu i određeno, suprotno nastojanjima aktuelne vlasti da se ona svedu ispod devet odsto BDP.

Pokretanjem javne rasprave o reformi Fonda informišemo građane o zloupotrebama u penzijskom sistemu, nudimo rešenja i tražimo njihovo poboljšanje zbog interesa i ostvarivanja stečenih prava preko četiri miliona građana.

Kao ciljeve reforme penzijskog sistema u Predlogu zakona smo operacionalizovali:

  • Većinsko upravljanje Fondom od strane osiguranika-budućih penzionera i korisnika-sadašnjih penzionera
  • Regulisanje postupka utvrđivanja i provere reprezentativnosti organizacija penzionera potrebne za određivanje njihovih predstavnika u organima upravljanja Fondom
  • Ostvarivanje stečenih prava korisnika i osiguranika Fonda odnosno povraćaj neisplaćenih delova penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija
  • Vanredno usklađivanje penzija zbog njihovog neusklađivanja u potrebnom obimu od 2012. do 2019. godine
  • Definisanje korektnije formule za zakonsko usklađivanje penzija, dva puta godišnje i to sa punim procentom rasta cena i 50 odsto rasta zarada
  • Ukidanje trajnog smanjenja penzija zbog odlaska u prevremenu starosnu penziju
  • Izjednačavanje najniže penzije poljoprivrednika sa najnižom penzijom korisnika iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti
  • Uvođenje socijalnog dodatka uz penziju koji ne bi bio proporcionalan visini penzije nego bi zavisio od ukupnog imovinskog stanja porodice penzionera a koji bi bio finasiran iz budžeta
  • Upravljanje imovinom od strane Fonda i ostvarivanje prihoda po tom osnovu
  • Povećanje finansijske samostalnosti i održivosti Fonda.

Predlogom zakona pokrećemo društvenu raspravu o zloupotrebi Fonda PIO od izvršne vlasti, njegovoj reformi radi finansijske održivosti, garantovanja stečenih prava građana i poboljšanja njihove socijalne sigurnosti. Reformom penzijskog sistema bi se povećalo poljuljano poverenje osiguranika u penzijski sistem da bi uplaćivali ili bi od poslodavca tražili da im se uplaćuju doprinosi na stvarnu osnovicu i tako dodatno uvećali prihode Fonda.

Izmenama Zakona o PIO koje nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije, izvršena je diskriminacija korisnika i osiguranika Fonda i stvoreno nezadovoljstvo građana zbog kršenja njihovih stečenih prava.

Borbu za održiv penzijski sistem i odbranu stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera treba zajedno da vode sindikalne i penzionerske organizacije. Našu ponudu da zajedno radimo predlog zakona o reformi penzijskog sistema, većina sindikata zaposlenih nisu u potpunosti razumeli kao obavezu prema svojim članovima.

Stručna rasprava na temu „Reforma penzijskog sistema Srbije“ je planirana 4. decembra 2019. godine od 11 sati u Ustanovi kulture Parobrod, Ulica Kapetan Mišina 6 a, Beograd

FotografijaSrđan Škoro za Penzin