Početna Magazin Godine Oglas za besplatno banjsko lečenje preko PIO fonda

Oglas za besplatno banjsko lečenje preko PIO fonda

Oglas za besplatno banjsko lečenje preko PIO fonda

PIO fond je raspisao oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na besplatno banjsko lečenje (besplatna rehabilitacija). Prenosimo oglas u celosti.

Foto: hotel Žubor, Kuršumlijska banja

Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“, 15/2012, 17/2013 i 12/2014),

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje

OGLAS

za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2015. godinu

 1. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.159,00 dinara.
 2. Pravo da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 15.1.2015. godine 1 evro = 122,489 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos iz tačke 1 ovog oglasa.
 3. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imaju i najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.
 4. Uz prijavu, potrebno je podneti:
  – penzijski ček za januar ili februar 2015. godine
  – dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
  – fotokopiju lične karte
  – postojeću medicinsku dokumentaciju
  – pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da predhodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.
 5. Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta.
 6. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
 7. Prijave na oglas mogu da se podnesu do 15. aprila 2015. godine. *
 8. Na utvrđeni spisak korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja spiska na oglasnoj tabli.
 9. Komisija iz tačke 8 dužna je da u roku od tri dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačan spisak korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi ga na oglasnoj tabli opštinske organizacije korisnika penzija, filijale Fonda, odnosno službe filijale i ispostave.

Prijava za upućivanje na rehabilitaciju (PDF)

*Fond PIO je, nakon raspisivanja oglasa, doneo odluku o produženju roka za podnošenje prijave. Zbog uskršnjih praznika, rok za prijavu je pomeren do 20. aprila 2015. godine.

Fotografija sa pratećim tekstom: Kuršumiljska banja – Hotel Žubor
Izvor: Fond PIO