Magazin Godine Srbija

Nova mreža sudova i tužilaštava u Srbiji

Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije na svom sajtu objavilo je interaktivnu mapu nove mreže sudova i tužilaštava Srbije.

Građani na mapi mogu da pretražuju:
  • sudove opšte nadležnosti – osnovni sudovi (OS), viši sudovi (VS) i apelacioni sudovi (AS)
  • sudove posebne nadležnosti – privredni sudovi (PV), prekršajni sudovi (PR), prekršajni apelacioni sudovi (PrA) i odeljenja upravnog suda (UP)
  • javna tužilaštva – osnovna javna tužilaštva (OJT), viša javna tužilaštva (VJT) i apelaciona javna tužilaštva (AJT).
Na ovom linku možete pretražiti mapu sudova i tužilaštava u Republici Srbiji

Mapa sudova je donacija Fonda SIPU (Švedski institut za javnu raspravu), koji je sa Ministarstvom pravde i državne uprave sarađivao i na drugim projektima sa ciljem unapređenja vladavine prava u Republici Srbiji.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija