Početna Magazin Godine Svet Nimfaneumi – „pećinski oltari“ posvećeni nimfama

Nimfaneumi – „pećinski oltari“ posvećeni nimfama

Nimfaneumi – „pećinski oltari“ posvećeni nimfama

Pored Rampartovog paviljona u obnovljenoj palati Cvinger u Drezdenu smeštena je jedna od najlepših baroknih fontana u Nemačkoj i je jedan od najpoznatijih evropskih nimfaneuma (Nymphaneum, Nymphenbad) – fontana posvećenih nimfama. 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Nimfaneum je ime za spomenike u antičkoj Grčkoj i Rimu, na kom su prikazane nimfe, najčešće u sklopu fontane.
U početku su ovo bile prirodne pećine za koje se smatralo da su dom nimfama. Zidovi pećina su bili oblikovani kao skulpture a naročita pažnja se posvećivala upravljanju vodom da se dobije utisak nalik fontani.
Vremenom su izgrađene pećine zamenile one prirodne, a nekada se prosto radilo o fontanama ograđenim zidovima radi stvaranja nešto intimnijeg ambijenta.