Nikola Tesla

Citati Nikole Tesle, čoveka iz Smiljana koji je zadužio čovečanstvo.

  • Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.
  • Zadatak čovečanstva jeste da se odrekne nasilja.
  • Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje.
  • Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori. Ko tako tako ne čini, mora da propadne.
  • Svako bi trebalo da svoje telo posmatra kao neprocenjiv dar koji se voli iznad svega, kao predivno umetničko delo, neopisive lepote i tajna izvan ljudskog poimanja tako delikatna da reč, dah, pogled, misao čak, može da je povredi.
  • Sve što je bilo veliko u prošlosti ismejavano je, osuđivano, suzbijano, potiskivano – samo da bi se pojavilo još snažnije, trijumfalno iz borbe.
  • Onoga dana kada nauka bude počela da proučava nefizičke – duhovne pojave, za deset godina napredovaće više nego u prethodnim vekovima svoje istorije.
  • Energija, to je ključni problem budućnosti – pitanje života ili smrti. Sadašnji izvori energije su nepouzdani i truju našu planetu. Možda preživimo to trovanje, ali doći će dan kada će ti izvori energije presušiti.
  • Ako hoćete da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u pojmovima energije, frekvencije i vibracije.
  • Svi mi moramo da imamo neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira da li je vera, umetnost, nauka ili bilo šta drugo… Važno je samo da deluje kao nematerijalna sila.