Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju 2022.

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji, na kraju poslednjeg tromesečja 2022. godine, bila je za 2,2 odsto manja nego na kraju prethodnog kvartala.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaBruno/Germany sa Pixabay

Na kraju četvrtog tromesečja 2022. godine, neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova iznosila je 48,2 milijarde dinara. To je za 2,2 odsto manje nego na kraju prethodnog kvartala. Ovo je objavila Narodna banka Srbije u dokumentu: Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – Izveštaj za četvrto tromesečje 2022. godine (PDF)

Objašnjeno je da na promenu vrednosti neto imovine utiču neto uplate sredstava u fondove, isplate sredstava iz fondova i dobit koju fondovi ostvaruju od ulaganja.

Na tržištu dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju ovog perioda poslovala su četiri društva za upravljanje. Ova društva su rukovodila imovinom sedam dobrovoljnih penzijskih fondova, jedne kastodi banka, pet banaka posrednika i jednog društvo za osiguranje posrednika.

Tokom 2022. godine ukupne uplate iznosile su 3.738,5 miliona dinara. To je 7,5 miliona više nego prethodne godine. Članovi su svoje uplate povukli za 3.530,1 milion dinara, 1,3 milijarde dinara više nego 2021. Gubitak od ulaganja iznosio je 972 miliona. Naknada pri uplati doprinosa u četvrtom tromesečju 2022. bila je 22,9 miliona dinara, dok je u istom periodu visina te naknade prosečno iznosila 2,6 odsto. Ukupan iznos naplaćenih naknada pri uplati u 2022. iznosi 85,12 miliona dinara, dok je u 2021. bio 80,93 miliona.

Na kraju četvrtog tromesečja 2022. struktura ulaganja imovine fondova nije znatno izmenjena u odnosu na prethodni period. Najveći udeo imale su državne obveznice, koje su činile 76,6 odsto ukupne imovine, dok su sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti banaka činili 12,6 procenata. Ulaganje u akcije činilo je 10,9 odsto.

Od ukupnih uplata, 34,8 procenata čine individualne uplate. Uplate poslodavaca koji kao obveznici svojim zaposlenima uplaćuju doprinose u penzijski fond iznosile su 34,7 odsto.

Ukupan iznos uplata u dobrovoljne penzijske fondove u četvrtom kvartalu 2022. bio je 887 miliona.

Korisnici dobrovoljnih penzijskih fondova

U fazi akumulacije krajme 2022. godine nalazio se 215.451 korisnik. To je za 4.754 više nego u prethodnoj, 2021. godini. Ovi korisnici imaju 294.519 sklopljenih ugovora o članstvu u dobrovoljnim penzijskim fondovima.. To je pak za 5.785 više nego u 2021. godine

Učešće korisnika usluga penzijskih fondova u ukupnom broju zaposlenih iznosi 10,63 odsto. U četvrtom kvartalu 2022. godine većinu korisnika činili su muškarci (56,3 odsto). Prosečna starost korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju četvrtog tromesečja 2022. iznosila je oko 47 godina. Najviše je korisnika starosti između 40 do 60 godina (62 odsto). Procenat korisnika starijih od 53 godine sličan je kao u prethodnim godinama i iznosi 30,5 odsto. Procenat korisnika koji su stariji od 58 godina iznosio je na kraju prošle godine 17,9 odsto.

Izvor: Politika