Početna Magazin Godine Ekonomija Negativne kamatne stope za štednju građana

Negativne kamatne stope za štednju građana

Namera bankara da podstaknu Nemce na rizičnije oblike investiranja uvođenjem negativne kamatne stope za štednju građana, za sada nije imala očekivani efekat.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Nemačke štediše od svojih banaka već dobijaju veoma niske kamate za svoju štednju, koja je obično manja i od male stope inflacije, pa novac praktično gubi svoju vrednost na bankovnom računu.

Ali ni tu nije kraj, banka Deutsche Skatbank koja posluje u istočnoj saveznoj državi Tiringiji (u kojoj se nalazi i čuveni Geteov i Šilerov gradić Vajmar), namerava da uvede negativnu kamatnu stopu za iznose od preko 500.000 evra.

Pretnja malo lošije zvuči nego što će to biti u praksi jer će se ova kamata primenjivati na štedne ali ne i na oročene račune, tako da nema puno ugroženih.

Međutim, to zapravo čak i nije prvi put da nemačke banke imaju negativne kamate. Nekoliko banaka naplaćuje biznisima uslugu čuvanja novca. Čak i neke vladine obveznice imaju ovakvo opterećenje.

Ali, ovo jeste prvi put da računi privatnih lica imaju takav tretman. Na ovo se gleda kao na pokušaj da se štediše usmere na druge oblike investicija: na oročenu štednju, ili na investiranje novca u neke transakcije koje donose više dobiti.

Nemci izbegavaju vrednosne papire ili nekretnine kao vidove čuvanja kapitala. Oni jednostavno ostavljaju novac na običnim štednim računima gde danas ima preko dva biliona evra.

Drugim rečima, iz ugla potrošačke ekonomije, preterano su oprezni. Neki smatraju da banke uzimaju previše za sve posebne usluge, drugi berzu i nekretnine vide kao oblik kockanja koji nije društveno prihvatljiv.

Evropska centralna banka nada se da će podstaći banke da pozajmljuju više novca tako što će im naplaćivati negativne kamate na prevelike depozite koje nagomilavaju.

Ali Nemci su skeptični prema labavoj monetarnoj politica koja bi pokrenula pozajmice i ekonomsku aktivnost bez dubljih fiskalnih i strukturalnih reformi. Oni optužuju Evropsku centralnu banku da ispravlja svoje ranije greške politikom štelovanja kredita, pa su i odnosi ove banke sa nemačkom Bundesbankom na mrtvoj tački.

Ali sada i jedna nemačka banka koristi princip Evropske centralne banke – usmerava štediše na rizičnije oblike investicije od prostog čuvanja novca. Ovo izgleda da nije uspelo. Kao odgovor na manje kamatne stope, Nemci su prosto počeli manje novca da ostavljaju u bankama. Umesto toga, novac je uložen u privatne investicije popunjavajući rupu koju je ostavila manja javna potrošnja.

Sada se manji obim investicija vidi kao nacionalni problem čak i u Nemačkoj
, piše Economist.