NBS: Zaštita članova dobrovoljnih penzijskih fondova

Narodna banka Srbije (NBS) izdala je preporuku Društvima za dobrovoljno penzijsko osiguranje u vezi sa njihovim članovima koji u vreme vanrednog stanja nisu mogli da plaćaju doprinose.

NBS je objavila preporuku članovima dobrovoljnih penzijskih fondova. U preporuci napominju da je članstvo, kao i uplata penzijskih doprinosa u penzijske fondove, dobrovoljno.

Ukoliko član fonda privremeno ne izvrši uplatu doprinosa, ugovor o članstvu se ne raskida. Član zadržava sva prava i po tom osnovu ne može biti utužen. Sa uplatama može nesmetano nastaviti u bilo kom trenutku.

NBS neprekidno prati situaciju u finansijskom sektoru i pažljivo analizira uticaj aktuelne epidemiološke situacije. Cilj je, između ostalog, obezbeđivanje nesmetanog poslovanja sektora dobrovoljnih penzijskih fondova. NBS vrši nadzor nad poslovanjem tog sektora i u uslovima vanrednog stanja.

Građani koji su članovi dobrovoljnih penzijskih fondova se podsećaju da su sve relevantne informacije dostupne na zvaničnim internet stranicama društava za upravljanje. Tu mogu naći informacije o radu društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, njihove pokazatelje poslovanja, kao i vrednosti investicionih jedinica fondova.

NBS redovno objavljuje izveštaje o poslovanju društava za upravljanje na svojoj internet stranici.

Obzirom na mere koje su na snazi, u smislu ograničenog kretanja građana, uplata penzijskih doprinosa može da se obavi i elektronski – bezgotovinskim plaćanjima (instant plaćanja korišćenjem aplikacija za mobilno bankarstvo ili platne kartice).

Sredstva prikupljena na individualnom računu i dalje se investiraju i pripisuje im se ostvareni prinos. Član svakodnevno može izvršiti uvid u stanje na svom računu preko internet stranice društva za upravljanje.

Na sličan način zaštićeni su i klijenti osiguravajućih kuća, kao i banaka, kojima je tromesečnim moratorijumom na plaćanje rata kredita, omogućena pauza u vreme vanrednog stanja.

Izvor: NBS

Podsećamo: