Početna Magazin Godine Napišite vaše ime u Matriksu (01000001) – Kratka istorija binarnog koda

Napišite vaše ime u Matriksu (01000001) – Kratka istorija binarnog koda

Napišite vaše ime u Matriksu (01000001) – Kratka istorija binarnog koda

Binarni kod nam je svima dobro poznat iz naučnofantastičnih filmova, ali njegova lepota leži u jednostavnim matematičkim operacijama koje se veoma lako primenjuju i u savremenim elektronskim kolima naših računara (npr. 1 – protok struje, 0 – prekid kola).

Ova „azbuka“ koju koriste računari, i koja se sastoji samo od dva „znaka“ – 0 i 1, stručno se naziva i „pozicioni brojčani sistem“ sa osnovom dva (2). Prevedeno, to znači da se svaki broj može predstaviti kao zbir eksponenata broja dva:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • 5 = 1·22 + 0·21 + 1·20 (dva na kvadrat, dva na prvi, dva na nulti)
  • 5 = 101

što znači da se broj pet (5) u binarnom kodu piše kao 101.

Koncept binarnog koda otkrio je Gotfrid Lajbnic 1679. godine i objavio ga u radu „Objašnjenje binarne aritmetike“ („Explication de l’Arithmétique Binaire“), koji je takođe utvrdio da je su slični metodi korišćeni u Kini od drevnih vremena.

Međutim, zna se i da su stanovnici ostrva Mangreva u Francuskoj Polineziji koristili hibridni binarni decimalni sistem i pre 1450. godine. Poznato je i da je kineski filozof iz 11 veka, Šao Jong, razvio metod zapisa koji je koristio samo „jin“ i „jang“.

Godine 1605, matematičar i filozof Fransis Bejkon izneo je mišljenje da slova i brojevi mogu da se predstavljaju kratkim nizom binarnih cifara koje se zatim mogu dekodirati. On je podvukao i da se ne moraju koristiti ni slova ni brojevi, već se to mogu biti bilo kakve dve pojave ili predmeta.

Jedna varijantu binarnog koda koristi se i u Brajevom pismu. Naime, ovo pismo koje koriste slepi i slabovidi sastoji se od tri reda po dve tačke koje mogu biti u dva „stanja“ – ispupčene i ravne (u ravni „papira“ – tj. ne postoje).

Penzin u binarnom kodu predstavlja niz od šest „slova“ sa po osam cifara i ime našeg portala piše se ovako: 01010000 01100101 01101110 01111010 01101001 01101110.

Ovo je binarna abeceda – Saznajte kako se vaše ime piše sa 0 i 1

Velika slova i mala slova binarnog koda abecede:

A – 01000001 / a – 01100001B – 01000010 / b – 01100010
C – 01000011 / c – 01100011
Č – &#268 / č – &#269
Ć – &#262 / ć – &#263
D – 01000100 / d – 01100100
Đ – &#272 / đ – &#273
E – 01000101 / e – 01100101
F – 01000110 / f – 01100110
G – 01000111 / g – 01100111
H – 01001000 / h – 01101000
I – 01001001 / i – 01101001
J – 01001010 / j – 01101010
K – 01001011 / k – 01101011
L – 01001100 / l – 01101100
M – 01001101 / m – 01101101
N – 01001110 / n – 01101110
O – 01001111 / o – 01101111
P – 01010000 / p – 01110000
Q – 01010001 / q – 01110001
R – 01010010 / r – 01110010
S – 01010011 / s – 01110011
Š – &#352 / š – &#353
T – 01010100 / t – 01110100
U – 01010101 / u – 01110101
V – 01010110 / v – 01110110
W – 01010111 / w – 01110111
X – 01011000 / x – 01111000
Y – 01011001 / y – 01111001
Z – 01011010 / z – 01111010
Ž – &#381 / ž – &#382